Samling for landbruks- og næringsansvarlige i Innlandet

14. og 15. juni inviterer vi til samling for å gi faglig påfyll og bidra til nettverksbygging.

Vil inspirere til europeisk samarbeid

Målet med Europadagen 2023 er å inspirere kommunene til å utforske de mulighetene som ligger i europeisk samarbeid.

Millioner til internasjonale prosjekter

Fylkesutvalget vedtok tirsdag å gi penger til fem prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere.

Fulgte elg, ulv og jerv i grenseområdene

Interreg-midler har gjort det mulig å gjennomføre prosjektet Grensevilt.

Midler til omstilling, fjøsutvikling og inkubatorer

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag å gi penger til blant annet regional omstilling i Valdres og Nord-Gudbrandsdal.

Forlenger Cyberland-prosjektet

Hovudutval for næring meiner det er viktig å styrkje den pågåande satsinga på cybertryggleik.

Støtter prosjekter innen gjenbruk og VR

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag enstemmig å gi støtte til tre prosjekter innen gjenbruk og VR.

Penger til destinasjonsselskapene

Ti destinasjonsselskaper i Innlandet får til sammen drøyt 4 millioner kroner i støtte for 2023.

Styrker det regionale forskningsfondet

Som en prøveordning i 2023, styrker fylkeskommunen det regionale forskningsfondet med 4 millioner kroner.

800 000 kroner til internasjonalt samarbeid

Fylkesutvalget har vedtatt å videreføre ordningen med tilskudd for å stimulere til internasjonalt samarbeid i Innlandet.