16 landskap av nasjonal interesse i Hedmark

Det gamle fylket Hedmark rommer mange særegne landskap. Riksantikvaren har framhevet 16 av dem i en ny rapport. 

vann og ei øy - Klikk for stort bildeHelgøya, Ringsaker kommune. Øystein Lia, Innlandet fylkeskommune.

Dette er kulturlandskap med stor spennvidde - fra seterlandskap til sørsamiske og skogfinske kulturlandskap. Gruvelandskap og den gamle vinterleden mot Røros bergstad er med. 

Her er Innlandsfiske, fangstlandskap og fløter- og skogsdriftshistorie representert. Og Mjøsas fruktbare jordbruks- og ferdselslandskap.  

Menneskene har bidratt til å forme landskapene vi lever i fra steinalderen til i dag. Kanskje kan vi også si at landskapene virker tilbake på oss, at omgivelsene våre er med på å forme oss. 

De utvalgte områdene rommer viktige tradisjoner og historier fra Innlandet og samlet viser de 16 landskapene fra gamle Hedmark stor variasjon og mangfold.  

Rapporten inngår i en nasjonal satsning der kulturhistoriske landskap som anses å ha nasjonal interesse (KULA) har blitt samlet etter nøye vurdering.  Arbeidet er gjort i samarbeid med Innlandet fylkeskommune og Sametinget. 

Les rapporten

Disse 16 landskapene er med

 • Vangrøftdalen og Kjurrudalen
 • Storbekkhaugan
 • Kvikne
 • Vingelen og Tolga
 • Tufsingdalen og Korssjøen
 • Svahken sitje
 • Nordre del av Rendalen Østfjell
 • Sølensjøen og Isteren
 • Unsetgrenda og Unnsetbrenna
 • Storhøa, Snertådalen og Lerådalen
 • Koppangsøyene
 • Ljøravassdraget og Støa kanal
 • Vangsåsen
 • Steinsodden, Mjøskastellet og Ringsaker kirke
 • Tingnes, Helgøya og Stange vestbygd
 • Grue Finnskog

Hvilke konsekvenser har KULA? 

Som Riksantikvaren skriver på sine nettsider innebærer ikke statusen som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse at det knytter seg formelt vern eller fredning til området. 

Oversikten er et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommuner og andre myndigheter som påvirker og styrker utviklinga av landskap i Norge. Rapporten er en veileder i arbeidet.

Les mer

Du finner mer informasjon på Riksantikvarens nettsider. 

fjell - Klikk for stort bildeStorhøa i Engerdal med fangstanlegg for rein. Kjetil Skare, Innlandet fylkeskommune.