Nyheter Kulturarv - Innlandet fylkeskommune

Unikt steinalderfunn i Jotunheimen

Da vannet ble tappet ned i fjellvannet Tesse kom noe uvanlig til syne. Reidar Marstein forstod raskt hva det var.  

KIK-seminar i Folldal

Alle som jobber med kulturmiljø i kommunene inviteres til seminar 4.–5. oktober. Tema er kulturminner og ferdsel.

Utvidet fredning av Odals Værk

Hovedbygningen og sidebygningene ble fredet i 1941. Nå er mer av bygningsmassen og hagen også fredet. 

Lendbreen gir fra seg nok en arkeologisk skatt

En bue funnet ved iskanten av Lendbreen er nå datert og viser seg å være 4000 år gammel. Det er Norges eldste bue! 

Seminar om kulturminner i kommunene (KIK) og stedsutvikling

Innlandet fylkeskommune og Grue kommune inviterer til fagseminar 7. september på Svullrya i Finnskogen. 

Fant sjeldent sverd

Bonden på Biristrand fikk en stor overraskelse da et sverd fra middelalder dukket opp under nydyrking.

Se Innlandets eldste runestein

Med ny 3D-modell kan du selv studere den 1700 år gamle runeinnskriften på Einangsteinen i Vestre Slidre.

Gratulerer med bachelorgrad i tradisjonelt bygghåndverk

Fem uteksaminerte studenter fra Innlandet betyr flere kvalifiserte håndverkere til bygningsvern i fylket. 

Verdig markering av fredning på Bagnsbergene gard

Det ble en spesiell stund på Bagnsbergene gard i Sør-Aurdal da fredningen som nasjonalt krigsminne ble markert.

Bli med tilbake til eldre jernalder i Slidreåsen

Nå anbefales en tur til Gardbergfeltet i Vestre Slidre. Området rundt runesteinen har fått «vårpuss» og nye skilt.

Til toppen