Svært sjelden gullmynt funnet i Innlandet

Vi har fått inn en sjelden bysantisk gullmynt fra Valdres. Var det Harald Hardråde som brakte den hit? 

Gamle hus skaper attraktive bygder

Ny bygningsvernsrådgiver i Kongsvingerregionen. Det redder flere gamle hus. 

Viktig valdreshistorie på kartet

Moderne teknologi gir oversikt over jernvinneanlegg frå vikingtid og mellomalder i alle kommunene i Valdres.

Innlandsmodellen i bygningsvern

Det skal være enkelt å eie fredete hus.

Snart 100 år gammel bensinstasjon har igjen blitt en perle

Den holdt på falle fra hverandre. Nå har bensinstasjonen nord i Lillehammer fått nytt liv. 

Søk tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk freda kulturminner i 2024. Frist 15. desember 2023.

Hvorfor er Innlandet så spesielt da?

Hva ville du fortalt om og vist fram til søskenbarnet som kommer på uventet besøk? 

Mjøskastellet - ikke bare en vanlig ruin

Landets største kjente middelaldertårn lå på Steinsholmen i Mjøsa. Nå sikres restene etter kongens kastell. 

Nå kan du søke om tilskudd til kulturminner

Søknadsfristen er 1. november 2023.

Steinalder i sentrum ved Hellefossen

Etnedal kommune inviterte til steinaldertime med avduking av informasjonsskilt om den eldste historia i Etnedal.