Nyheter Kulturarv - Innlandet fylkeskommune
Nå kan det søkes tilskudd til istandsetting og restaurering.

Eiere av freda hus, fartøy og ulike kulturmiljø kan nå søke om tilskudd. Søknadsfristen er 1. november.

Fornøyde arkeologer ser på skia. Fra venstre arkeologene Espen Finstad (Innlandet fylkeskommune) og Julian Post-Melby (Kulturhistorisk museum i Oslo).

Syv år etter første skifunnet, har arkeologene funnet den 1300 år gamle «makkeren».  

Eier Inger Torill Holte Breien mottar diplom fra Riksantikvaren, ved avdelingsdirektør Turid Kolstadløkken.

Breie gård i Etnedal har flere hundre år med gårdshistorie. Gården har også landets eneste freda private småkraftverk.   

Henriette Aasen fra fylkeskommunen slukker tørsten i en av kildene på boplassen.

Boerne og Gåetiesijjie på sørsamisk. Melkegrop og gammetuft på norsk. Samiske boplasser besøkes med Sametinget.

Bagnsbergane (Bagnsbergatn gård ligger høyt i lia over Bagn.

Gården ligger i Sør-Aurdal kommune. Høringsfristen er 25. august 2021.

Her er det illustrert hvordan ett av husene kan ha sett ut. Elling Wammer i midten.

Hittil er det oppdaget 21 husrester i fjellområdet ved Netoseter i Lom.

Snublesteiner er lagt ned utenfor skysstasjonen i Lillehammer, til minne om  syv jøder som døde som følge av jødeaksjonene.

Syv snublesteiner til minne om syv ofre for nazismen er lagt ned utenfor skysstasjonen i Lillehammer. 

Sollien sett fra lufta.

Forslag om fredning av Sollien østre og Hytjanstorpet i Grue kommune er lagt ut til høring fram til 15. august 2021.

Legger ned snublesteiner

Syv steiner til minne om syv jødiske ofre for nazismen blir lagt ned torsdag 3. juni. Minnemarkeringene starter mandag. 

Den sovjetiske krigsgraven på Gjøvik gravlund  var navnløs.

8. mai markeres frigjøringen fra tysk okkupasjon i Norge. På Gjøvik har en sovjetisk krigsgrav nylig fått oppmerksomhet.     

Til toppen