Nyheter Kulturarv - Innlandet fylkeskommune
Kirka og Forbruksforeningen, to av de sentrale bygningene i Svullrya sentrum. Svullrya og Grue Finnskog har mange viktige kulturminner.

Riksantikvaren gir én million til rullering av kulturminneplaner og fylkeskommunens oppfølging av kommunenes arbeid. 

Kurset er på Søstu Vestgard sør for Koppang.

Kurset i skifertekking av tak  som skulle holdes 16. - 17. april på Søstu Vestgard er avlyst pga. koronaviruset. 

Breie gård.

Forslag til fredning for Breie gård og kraftverk i Etnedal kommune er lagt ut til høring fram til 1. mai 2020. 

Brearkeologien i Innlandet blir lagt merke til i hele verden. Nå vier Illustrert vitenskap hele ti sider til sikringsarbeidet. 

Lær håndhøvling på kurs

Kurset i håndhøvling skulle egentlig vært avholdt 19. - 20. mars på Stange. Kurset er nå avlyst på grunn av koronaviruset.  

Oppgradering av gamle trehus belaster klimaet i langt mindre grad enn å rive og bygge nytt. Det viser nye studier.

Metalldetektorsøk i Innlandet i 2019.

Lørdag 7. mars holdes det årlige møtet for alle som går med metallsøker i Innlandet.   

Ordfører i Røros, Isak Veierud Busch, leder for hovedutvalg kultur i Innlandet fylkeskommune, Kjerstin Lundgård  og ordfører i Os, Runa Finborud.

Innlandet har en del av verdensarven knyttet til Røros bergstad. I 2020 er det jubileumsår. 

Collage av matklokketårnbilder

Klokketårnene er et særpreg ved de brede bygdene på Hedmarken. Nå har et større prosjekt resultert i boka «Matklokketårn på Hedmarken».

Til toppen