Nyheter Kulturarv - Innlandet fylkeskommune
Geit på oppdrag med ny beiteteknologi og Thea Sørensen, Innlandet fylkeskommune.

En liten geiteflokk har fått et stort oppdrag i sommer – å hjelpe til med få gravrøyser i Gardbergfeltet i Vestre Slidre fram i dagen. 

Utgravningsleder Kathrine Stene fra Kulturhistorisk museum med pilspiss og grav foran seg.

For nærmere 2000 år siden utførte jegere og sankere ritualer, og gravla sine døde på en odde i Osensjøen i Åmot kommune.

 

Olavshaugen på Hundorp

Utvalgte områder ved den sagnomsuste Olavshaugen ved Dale-Gudbrands gard kartlegges nå med georadar. 

Det gamle pensjonatet Granum gård i Fluberg er en av bygningene som er med i prosjektet Bevar bygg - bevar klima.

26 bygninger i Innlandet blir case-studier i prosjekt for gjenbruk og oppgradering av eksisterende bygg.

Rekkehusene "Rekka" i Våler i Solør kommune.

Rekkehusene «Rekka» i Solør kommune vil nå kunne rustes opp til Tek 17-standard med ny klimateknologi.

Tuberkulosepasient og pleier ved Ringsaker sykehus i Moelv, ca. 1900.

Vi står midt oppe i en alvorlig pandemi. Epidemier og folkesykdommer er ikke et nytt fenomen, og mange sykehus i Innlandet ble bygget nettopp med tanke på å bekjempe disse sykdommene.

Fra Dalvollen i Dalsbygda.

Kommunene Os og Tolga i Innlandet omfattes av veilederen som er på høring til 1. juni.

Et tidlig 1. mai-tog i Innlandet. Fra Austmarka i Eidskog i 1928.

1. mai er arbeidernes dag. Visste du at ulike forsamlingslokaler har spilt en viktig rolle i klassekampene som foregikk?

Antikvarisk istandsettelse av bygning

Både statlige og fylkeskommunale midler er fordelt til vedlikehold av fredete og verneverdige bygninger i privat eie.

Et utrolig syn - da isen smeltet kom store mengder hestemøkk fram i dagen.

I en vitenskapelig artikkel publisert i det internasjonale tidsskriftet «Antiquity» i dag, fortelles historien om det glemte høyfjellspasset over Lendbreen i Breheimen.  

Til toppen