Nyheter Kulturarv - Innlandet fylkeskommune
Bagnsbergane (Bagnsbergatn gård ligger høyt i lia over Bagn.

Gården ligger i Sør-Aurdal kommune. Høringsfristen er 25. august 2021.

Her er det illustrert hvordan ett av husene kan ha sett ut. Elling Wammer i midten.

Hittil er det oppdaget 21 husrester i fjellområdet ved Netoseter i Lom.

Snublesteiner er lagt ned utenfor skysstasjonen i Lillehammer, til minne om  syv jøder som døde som følge av jødeaksjonene.

Syv snublesteiner til minne om syv ofre for nazismen er lagt ned utenfor skysstasjonen i Lillehammer. 

Sollien sett fra lufta.

Forslag om fredning av Sollien østre og Hytjanstorpet i Grue kommune er lagt ut til høring fram til 15. august 2021.

Legger ned snublesteiner

Syv steiner til minne om syv jødiske ofre for nazismen blir lagt ned torsdag 3. juni. Minnemarkeringene starter mandag. 

Den sovjetiske krigsgraven på Gjøvik gravlund  var navnløs.

8. mai markeres frigjøringen fra tysk okkupasjon i Norge. På Gjøvik har en sovjetisk krigsgrav nylig fått oppmerksomhet.     

Avdekket gård fra jernalderen ved Vingrom

Funnet ble gjort i forbindelse med arbeid langs ny E6 mot Lillehammer rett sør for Vingrom kirke.

Atlungstad Brenneri i Stange kommune er ett av tre anlegg i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag å tildele drøyt 41 millioner kroner til fem tilskuddsordninger innenfor kulturminnevern og kulturarv.

NB-dette bildet må ikke brukes av andre

Kunstløypa i Lillehammer er påsketipset for den som vil ha en annerledes bytur. 

Skibladner i vinteropplag. Det er blant annet gitt midler til oljing av tredekket og maling.

Hovedutvalget for kultur i Innlandet fylkeskommune har fordelt midler til D/S Skibladner og M/S Brandbu. 

Til toppen