Kulturarv ble ressurs for lokalsamfunn

Kan kulturarv mobilisere til felles innsats om lokal utvikling? Ja - viser byggingen av Skolmen bru over Dokkajuvet.

Nekrolog for en gravhaug

Kulturarv har undersøkt den store haugen på Elvsholmen, og melder med sorg at det ikke er en gravhaug.  

En flik av vikingtiden på kunstutstilling

Hva gjør en stokk fra kongens brønn på Åker gård på utstilling? Kulturarv dro til Kunstbanken i Hamar.

Søk tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturmiljø

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk fredete kulturmiljø i 2023. Frist 15. desember 2022.

Nasjonalt viktige landskap i Hedmark

Nå kan du gi innspill til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Hedmark. Høringsfrist er 6. januar 2023.

Søk tilskudd til freda hus, fartøy og kulturmiljø

Eiere av freda hus, fartøy og ulike kulturmiljø kan nå søke om tilskudd. Søknadsfristen er 1. november. 

Nå kan du søke om tilskudd for 2023

Dette gjelder en rekke ordninger innen kunst og kultur, samt kulturarv. Frist for å søke er 1. november. 

Laserskanning åpenbarer kulturminner

Med digitale modeller av landskapet filtreres skogen bort og kulturminner blir synlige. Sjekk eksemplene fra Innlandet

Unikt steinalderfunn i Jotunheimen

Da vannet ble tappet ned i fjellvannet Tesse kom noe uvanlig til syne. Reidar Marstein forstod raskt hva det var.  

KIK-seminar i Folldal

Alle som jobber med kulturmiljø i kommunene inviteres til seminar 4.–5. oktober. Tema er kulturminner og ferdsel.

Til toppen