Støtte til vern

Hovudutvalet for kultur gav midlar til mellom anna ruinar frå mellomalderen og brannsikring av trehus.

Tradisjonshåndverk: kurs i leir-rapping

24. og 25. mai holdes kurs i leir-rapping på Østerhaug i Øyer. Kurset er gratis.   

Velkommen til Innlandet kulturarvkonferanse 24. mai

Vi inviterer alle med engasjement for kulturarv til en inspirerende dag på Domkirkeodden på Hamar. 

Kulturminner i Rendalen kartlagt med moderne teknologi

LiDAR-bilder viser mer enn 2000 nye kulturminner. Slik kan kulturminner registreres fra kontorpulten.  

Midler til verdensarv og fartøyvern

Hovedutvalg for kultur fordelte også midler til tekniske og industrielle kulturminner onsdag.

Skogressurser for generasjoner: Kvalitetsvirke for trehus

Bli med på gratis fagseminar i Gjøvik 4. april. 

Velkommen til vårens webinarer om kulturminner!

Sjekk ut vårens foredrag om aktuelle tema som lokal verdiskapning, gjenbruk av bygg, landbrukets kulturlandskap og mye mer. 

53 millioner til bygningsvern og kulturmiljø i Innlandet

Årets tildeling fra Riksantikvaren går både til bygningsvern, fartøy, verdensarv, teknisk-industrielle miljø og ruiner. 

Vil du jobbe internasjonalt med kultur?

Vi inviterer kultursektoren i Innlandet til presentasjonsmøte og veiledning 7. mars om hvordan du får tak i midler.

Velkommen til årets detektormøte

Vi inviterer detektorister i Innlandet til Hamar søndag 10. mars 2024.