Om fylkesbiblioteket - Innlandet fylkeskommune

Om fylkesbiblioteket

Innlandet fylkesbibliotek står for utvikling, kunnskap og kompetanse, formidling og rådgivning. Vi skal være ledende og nytenkende, og ta i bruk ny forskning innen bibliotekfeltet.

Om fylkesbiblioteket

Ansatte på fylkesbiblioteket

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 - Rom for demokrati og dannelse

Lov om folkebibliotek

Til toppen