Om fylkesbiblioteket - Innlandet fylkeskommune

Om fylkesbiblioteket

Innlandet fylkesbibliotek er et kompetansesenter for alle folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skoler i Innlandet. Innlandet har folkebibliotek i alle 46 kommuner, og skolebibliotek i 25 videregående skoler.

Fylkesbibliotekets oppgaver er forankret i Lov om folkebibliotek. Vi skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling, herunder gi råd til lokale myndigheter, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål.

Innlandet fylkesbibliotek skal være en relevant samarbeidspartner for å nå overordna mål i regionale og lokale styringsdokumenter. Vi jobber også for å realisere målene i den nasjonale bibliotekstrategien Rom for demokrati og dannelse 2020-2024.

Innlandet fylkesbibliotek administrerer konsortier og avtaler for hele fylket som e-bøker og transportordning av medier, og samordner ulike digitale tjenester. Vi arrangerer konferanser, kurs og andre samlinger for bibliotekansatte i fylket.

Innlandet fylkesbibliotek er lokalisert i Gjøvik rådhus.

Om fylkesbiblioteket

Ansatte på fylkesbiblioteket

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 - Rom for demokrati og dannelse

Lov om folkebibliotek

Til toppen