Nyhetsbrev nr. 1/2024

Sommerferien nærmer seg, og fylkesbibliotekets møter og arrangementer for høsten er stort sett klare.

Bilde av de ansatte ved Innlandet fylkesbibliotek - Klikk for stort bildeBilde av de ansatte ved Innlandet fylkesbibliotek Marius Græsby

I dette nyhetsbrevet presenterer vi aktuelle saker og aktiviteter for høsten.

Under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer 29. mai ble regjeringens nye leselyststrategi lagt frem av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Lesing og formidling vil være satsingsområder for fylkesbiblioteket også videre fremover. Vi er glade for at Boklek er nevnt spesielt i strategien som et eksempel på tiltak som fungerer godt. Det er laget en fin film om Boklek som dere får tilgang til nederst i dette nyhetsbrevet. 

Av andre leselysttiltak i tillegg til Sommerles og Bokbussens litteraturformidling, kan vi nevne Tøyveskebiblioteket som er et samarbeid mellom bibliotek og barnehager. 

Denne gangen blir dere også bedre kjent med ny skolebibliotekar på Lillehammer videregående skole, avdeling sør.

Vi takker for godt samarbeid og gode møter så langt i år. 

Lykke til med Sommerles og riktig god sommer!

På vegne av alle ansatte ved Innlandet fylkesbibliotek,
Tone Nyseter
fylkesbiblioteksjef

Kurs, møter og aktiviteter høsten 2024

Høstens arrangementskalender byr blant annet på ulike kurs i forbindelse med prosjektet Aktiv formidling i Innlandet, kurs i forskningsbasert kunnskap, prosjektarbeid i bibliotek og inspirasjonssamling for leseombud.

I tillegg står de faste programpostene som Bibliotekdagene, IBBY, regionale møter og digitale fagprater på menyen. 

Årets bøker blir på nyåret 2025, i ny innpakning.

Arrangementskalender

Bibliotekdagene i Innlandet 

Årets utgave av Bibliotekdagene finner sted 18. – 19. september på Honne hotell og konferansesenter. 

Temaet denne ganger er «Bibliotekene i 2030». Hvordan kan bibliotekene styrke lokaldemokratiet, lokalsamfunnet og gi innbyggerne muligheter til å leve gode liv i møte med globale konflikter, ny teknologi, polarisering og sviktende leseferdigheter? Vi løfter problemstillingene gjennom foredrag, samtaler og workshops. 

Informasjon om program og påmelding.

Lokalradioene i Innlandet sin sommerturné til bibliotek

To blide menn på en scene foran logoen Agenda Innlandet - Klikk for stort bilde Frøydis Haug/IFK

Vi er veldig glade for at lokalradioene i år vil legge sin sommerturne til bibliotek rundt om i hele fylket. Bibliotekene vil være behjelpelige med å finne frem til «lokale skatter» og intervjuobjekter, og de skal være base for opptak av sendingene. 

Kanalene har samlet ca. 80 000 lyttere ukentlig, og målgruppen vil være både fastboende og turister. En turneplan er under utarbeidelse. Turneen er støttet av Medietilsynet. 

Dette er et flott samarbeid der vi sammen får anledning til å vise frem det beste av det store og varierte fylket vårt.

Lokalradioene i Innlandet består av Radio Kongsvinger, SolørRadioen, ElverumsRadioen, TrysilRadioen, ØsterdalsRadioen, HamarRadioen, GudbrandsdalsRadioen og Radio Toten.

Eier og drifter av Lokalradioene i Innlandet AS, Bjørn-Martin Brandett,  fikk Innlandsprisen 2023 for sitt engasjement og sin lokalkunnskap. Til venstre fylkesordfører Thomas Breen som overrekker prisen.

Innlandsprisen 2023

Folkebibliotekene i Norge – en statusrapport om bemanning og kvalitet

Fylkesbiblioteket har i vår utarbeidet en fyldig rapport om ressurssituasjonen i norske folkebibliotek.  Rapporten er basert på en kartlegging av folkebibliotekene i alle fylker og er et godt kunnskapsgrunnlag for å kunne dokumentere bibliotekenes verdi og potensial i lokalsamfunnet. Rapporten har blitt godt mottatt og er grundig presentert i flere ulike fora. 

Statusrapporten om bemanning og kvalitet

Sammen om lesing og Aktiv formidling 

Fylkesbiblioteket søkte i november om to ulike prosjekter i samarbeid med flere folkebibliotek i Innlandet. Til sammen fikk vi innvilget 2,31 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket. Begge prosjektene er nå startet opp, med engasjerte deltakere og samarbeidspartnere.

Her er mer om prosjektene og hvilke kommuner som deltar.

Felles formidlingsløsning for folkebibliotekene i Norge

Innlandet fylkesbibliotek sitter i styringsgruppen for det nasjonale prosjektet som skal utarbeide en kravspesifikasjon for alle folkebibliotekene i landet. Rogaland leder prosjektet.

Mer om prosjektet på bibliotekutvikling.no. 

Bokbussens skrivekonkurranse 

Bilde av Vinner av Bokbussens skrivekonkurranse 2024 Eline Stene Johansen fra Gran. - Klikk for stort bildeEline Stene Johansen fra Gran er vinner av Bokbussens skrivekonkurranse 2024. Tone Nyseter

Bokbussen arrangerer hvert år en skrivekonkurranse for alle elever på 5.-7.  trinn i Innlandet, i samarbeid med Norsk Litteraturfestival. I år var temaet «grenser» og det var Eline Stene Johansen fra Trintom skole på Gran som vant. 

Her er vinnerbidraget. 

Regionale bibliotekledermøter

Det er alltid et høydepunkt for oss i fylkesbiblioteket å kunne reise ut i kommunene og besøke bibliotek og bibliotekansatte. 

Våren 2024 har vi arrangert regionale bibliotekledermøter for Gjøvikregionen i Gran, for Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen i Gausdal, for Hamarregionen på Hamar og for Valdres i Sør-Aurdal. Til høsten skal vi besøke Åmot, Sør-Odal, Folldal og Dovre.

Kunstig Intelligens for bibliotekansatte 

Innlandet fylkesbibliotek deltar i prosjektet KI, kildebevissthet og kritisk mediebruk, som ledes av Rogaland fylkesbibliotek og er støttet av Nasjonalbiblioteket. Målet med prosjektet er å øke kompetansen om KI for bibliotekansatte.

Tenk.faktisk.no er praktisk ansvarlig for å utarbeide fem kompetansepakker bestående av foredrag, oppgaver og nettressurser knyttet til temaer som kildebevissthet og kritisk mediebruk, kritisk lesing, konspirasjonsteorier, algoritmer og plattformer og kunstig intelligens. Alt vil etter hvert publiseres i kompetansebanken på Bibliotekutvikling.no.

Bibliotekets litteraturpris

Logo til biblioteketslitteraturpris.no - Klikk for stort bilde biblioteketslitteraturpris.no

For tredje gang samarbeider folkebibliotekene i Norge om å dele ut en pris til en voksenbok utgitt de siste fem årene. I år er Trondheim folkebibliotek prosjektleder og 32 bibliotek fra Innlandet deltar i opplegget. Totalt i Norge deltar 180 bibliotek. 

Sammen skal lånere og ansatte ved folkebibliotekene velge en vinner blant disse nominerte bøkene

Utvandrerjubileet 2025

I 2025 vil Utvandrerjubileet markeres over hele landet. Innlandet fylkeskommune kommer til å være med på markeringen.  En arbeidsgruppe med representanter fra de ulike seksjonene i kulturavdelingen i fylkeskommunen jobber med jubileet. Sammen skal vi komme frem til prosjekter som skal gjennomføres i løpet av 2025. 

Migrasjon og identitet 

På bibliotekene vil det være naturlig å tenke foredrag, debatter og dialogsamtaler rundt temaene migrasjon og identitet for å markere jubileet. Samtaler mellom innvandrere til Norge i dag og slektninger av utvandrere til Amerika for 200 år siden kan være en innfallsvinkel. Tanken er at denne koblingen kan være med på å bygge broer både mellom generasjoner og kulturer. 

Slektsforskning er et annet område som kan være interessant i forbindelse med jubileet. Vi tar gjerne imot spørsmål eller innspill til andre måter å markere jubileet på. 

Mer om Utvandrerjubileet 2025 som inngår i Nasjonaljubileet 2030 på utvandrermuseet.no

Se filmer om Boklek, leselyst og oss i kulturavdelingen 

Presentasjon av ny bibliotekansatt i Innlandet

Nina Lyshaug

Bilde av Nina Lyshaug - Klikk for stort bildeNina Lyshaug Privat

Nina Lyshaug (55) er ansatt som bibliotekar på Lillehammer videregående skole, avd. sør. Hun er vokst opp i Moss, men har bodd i Øyer i 24 år.  Nina er utdannet lektor i norsk og har jobbet som lærer i mange år. Hun har skolebibliotekerfaring fra Dokka videregående skole og fra Øyer ungdomsskole, i tillegg til halvannet år som biblioteksjef i Rendalen kommune. 

Hun er opptatt av at skolebiblioteket skal være integrert i det pedagogiske arbeidet ved skolen og være en viktig aktør i arbeidet med å utvikle elevers lesekompetanse og leselyst. Samtidig er biblioteket en god møteplass for mange elever; et sted de kan lære eller bare være. 

Vi ønsker Nina velkommen og lykke til i ny jobb!

Abonner på vårt nyhetsbrev

Her kan du melde deg på våre nyhetsbrev 

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet.

Informasjonen som lagres deles ikke med noen og brukes utelukkende til å sende ut nyhetsbrev. Ved avmelding vil all informasjon slettes. 

Arkiv for nyhetsbrev

Kontakt oss gjerne!

Er det noe du ønsker å drøfte, lufte, spørre om, eller diskutere? Husk at det bare er å ta en telefon eller sende en e-post til oss på fylkesbiblioteket. Vi er alltid interessert i å høre om hva som rører seg i biblioteklandskapet i Innlandet. 

Her finner du kontaktinformasjon.