Planer og styringsdokumenter

Her finner du de viktigste planene og styringsdokumentene for Innlandet fylkeskommune. Planer for Hedmark og Oppland gjelder til de blir erstattet av nye planer for Innlandet.

Økonomi

Årsbudsjett og økonomiplan

Reglement og styring

Rapporter

Planer og strategier

Regionale planer og strategier

Veg og trafikk

Internasjonalt arbeid

Kultur

Skole og utdanning