Planer, styringsdokumenter og årsrapporter - Innlandet fylkeskommune

Planer, styringsdokumenter og årsrapporter

Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv. Det er Innlandets visjon. 

Planer og styringsdokumenter

Her finner du de viktigste planene og styringsdokumentene for Innlandet fylkeskommune. Planer for Hedmark og Oppland gjelder til de blir erstattet av nye planer for Innlandet.

Veg og trafikk

Skole og utdanning

Internasjonalt

Kultur

Kulturarv

Årsrapporter

Til toppen