Planer og styringsdokumenter

Her finner du de viktigste planene og styringsdokumentene for Innlandet fylkeskommune. Planer for Hedmark og Oppland gjelder til de blir erstattet av nye planer for Innlandet.

Økonomi

Fylkesbudsjett (årsbudsjett og økonomiplan)

Reglement og styring

Rapporter

Planer og strategier

Regionale planer

Veg og trafikk

Næringsutvikling

Bioøkonomistrategi for innlandet 2017-2024 (PDF, 18 MB)

Internasjonalt arbeid

Kultur

Skole og utdanning