Planer og styringsdokumenter

Innlandet - eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv. Det er Innlandets visjon. 

Her finner du de viktigste planene og styringsdokumentene for Innlandet fylkeskommune. Planer for Hedmark og Oppland gjelder til de blir erstattet av nye planer for Innlandet.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Innlandet fylkeskommune
Prosjektleders forslag (PDF, 6 MB)

 

Innlandsstrategien

Øvrige planer og styringsdokumenter

Til toppen