Nyheter

  • 20.10.2023 Fornyer Innlandsstrategien
    Den nye Innlandsstrategien skal oppdateres på bakgrunn av ny kunnskap om fylket.
  • 14.06.2023 Det grønne Innlandet
    Den nye regionale planen skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk i Innlandet.
  • 14.06.2023 Saman om eit tryggare fylke
    Den nye regionale planen skal bidra til å vidareutvikle arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i Innlandet.
Til toppen