Fv. 2388 Prost Bloms gate i Gjøvik

Fylkeskommunen og Gjøvik kommune bygger sykkelveg og fortau langs Prost Bloms gate i Gjøvik. Arbeidet blir ferdig senhøsten 2024.

Samtidig som gata blir mer trafikksikker, får beboerne i området nye vann- og avløpsrør. Dermed slipper beboere og trafikanter å få to perioder med gravearbeid i Prost Bloms gate. 

Sykkelveg med fortau

Strekningen som skal bygges ut ligger mellom krysset med Tranbergvegen/Øverbyvegen og krysset med Parkvegen ved friluftsområdet Fastland. På nordsida av strekningen blir det sykkelveg med fortau.

Fylkeskommunen har satt av ca. 37 millioner kroner til prosjektet, og Gjøvik kommune bruker ca. 36 millioner.

Data-tegning av ombygd gate med sykkelfelt og fortau - Klikk for stort bildeEtter ombygging får Prost Bloms gate sykkelfelt vestover og nytt fortau. Illustrasjon: Innlandet fylkeskommune

Plandokumenter

Gjøvik kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Prost Bloms gate 25.11.2021. Lengden på strekningen som skal bygges ut ble senere redusert på grunn av sterk privekst i anleggsbransjen.

Les mer om Prost Bloms gate i disse nyhetssakene:

Nytt kjøremønster i Prost Bloms gate fra 2. april

En del av gata på Gjøvik blir helt stengt, og en del blir delvis åpen. Bybussen i området får helt ny kjørerute.

Stort løft for fylkesveg i Nordbyen

Endelig får Prost Bloms gate i Gjøvik et tilbud til gående og syklende.  

Prost Bloms gate i Gjøvik skal oppgraderes

Den 6. november starter anleggsarbeidet på strekningen mellom Fastland og krysset med Tranbergvegen. 

Klare til å bygge ut Prost Bloms gate i Gjøvik

Den 6. november starter arbeidet med å bygge fortau og sykkelfelt og legge ned nye vann- og avløpsrør. 

Må kutte i sykkelprosjekt i Gjøvik på grunn av prisvekst

Prost Bloms gate blir ikke bygget ut med sykkelfelt på strekningen mellom Fastland og Gjøvik stadion nå.