Stort løft for fylkesveg i Nordbyen

Endelig får Prost Bloms gate i Gjøvik et tilbud til gående og syklende.  

To damer foran anleggsmaskin i gate med anleggsarbeid - Klikk for stort bildeLeder i samferdselsutvalget i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven (til v.) og ordfører i Gjøvik, Anne Bjertnæs, er glade for at fylkesveg 2388 Prost Bloms gate om et år har blitt mer trafikksikker. Kari Hermanrud

Den ligger i et område med flere skoler, barnehager og boligfelt og har en gjennomsnittlig trafikk på ca. 4500 kjøretøy i døgnet. 

Nå får fylkesvegen nytt fortau og sykkelfelt på en ca. 750 meter lang strekning. 

Samtidig skifter Gjøvik kommune ut 50 – 80 år gamle vann- og avløpsrør i området. 

Ett års byggetid

Det er Gjøvik Graveservice som bygger i Prost Bloms gate for Innlandet fylkeskommune og Gjøvik kommune. 

De startet arbeidet den 6. november. Da ble den nederste strekningen som skal bygges om, mellom krysset med Parkvegen og krysset med Kirkevegen/Føllingstads veg, stengt for all trafikk.

Snødekket veg med skilt om vegarbeid - Klikk for stort bildeFylkesvegen er smal og den øverste delen har verken fortau eller sykkelfelt i dag. Kari Hermanrud

Fra 27. november blir den øverste strekningen, som går mellom krysset med Kirkevegen/Føllingstads veg og krysset med Tranbergvegen/Øverbyvegen envegskjørt i retning mot sentrum. Dette blir kjøremønsteret i gata fram til ca. 1. april. 

I neste byggefase blir strekningen som nå er stengt åpen igjen, mens den øvre delen blir stengt i begge retninger. Hele prosjektet skal være ferdig høsten 2024. 

Godt samarbeid

Gruppe mennesker, noen i verneklær, smiler bredt - Klikk for stort bildeFra venstre: Beboer Ann Elisabeth P. Stevens, ordfører Anne Bjertnæs, byggeleder Rune Bratteng, Innlandet fylkeskommune, anleggsleder Lasse Obrestad, Gjøvik Graveservice, prosjektleder Øyvind Nybrenna, Gjøvik kommune og utvalgsleder Iselin Vistekleiven markerte at opprustinga av Prost Bloms gate er i gang. Kari Hermanrud

Lederen i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, Iselin Vistekleiven (Ap), berømmet Gjøvik kommune for godt samarbeid, da kommunen, fylkeskommunen og Gjøvik Graverservice møttes for å markere starten på anleggsarbeidet. 

- Ved å slå oss sammen blir vi mer effektive og kan spare beboere og trafikanter for flere perioder med graving. Dette gjør at vi totalt sett får en kortere periode med anleggsarbeid, sa Vistekleiven. 

Til sammen har de to etatene satt av ca. 73 millioner kroner til arbeidet i og omkring Prost Bloms gate. 

Etterlengtet prosjekt

Lederen i fylkeskommunens samferdselsutvalg ser fram til at fotgjengere og syklister, særlig barn og unge på veg til en av de mange skolene i området, kan ferdes tryggere på fylkesvegen. 

Det gjør også Ann Elisabeth Pettersen Stevens, som bor i området. Hun har to barn som har Prost Bloms gate som skoleveg. 

- I tillegg har jeg gata som arbeidsveg til jobben på Gjøvik videregående skole. Jeg ser fram til å kunne gå tryggere, sa Stevens, da hun møtte deltakerne på markeringen av byggeprosjektet. 

- Dette prosjektet har støtt høyt på ønskelista i Gjøvik kommune i mange år. Det blir et løft for Gjøvik å få gjort denne gata mer trafikksikker. Samtidig gjennomfører vi en nødvendig opprusting av vann- og avløpsnettet vårt i denne bydelen, sier ordfører Anne Bjertnæs i Gjøvik kommune.

Nytt kjøremønster

Sykkelfeltet og fortauet skal bygges på nordsida av Prost Bloms gate. Samtidig blir private avkjørsler gjort mer trafikksikre, sikten blir bedre og gata får ny belysning. 

Slik blir trafikken påvirket av byggearbeidet fram til ca. 1. april 2024:

  • Strekningen Parkvegen – Føllingstads veg: stengt i begge retninger
  • Strekningen Føllingstads veg – Tranbergvegen: åpen for biltrafikk i retning mot byen. Deler av strekningen blir lysregulert og bilistene må regne med ventetid. Buss kan kjøre i begge retninger
  • Krysset med F. L. Suhrs gate: stengt for all trafikk
  • Parkvegen: åpen for tovegs trafikk
  • Kirkevegen/Føllingstads veg: åpen for tovegs trafikk
  • Fotgjengere: må krysse Prost Bloms gate der det er tilrettelagt for det
  • Busslinjene B42, 421, 425 og 426 legger om rutene sine (se innlandstrafikk.no eller appen Entur)
  • Det skal være atkomst til eiendommene langs strekningen i byggetida