Må kutte i sykkelprosjekt i Gjøvik på grunn av prisvekst

Prost Bloms gate blir ikke bygget ut med sykkelfelt på strekningen mellom Fastland og Gjøvik stadion nå.

Prost Bloms gate i Gjøvik er en del av sykkelrutene, blant annet til friluftsområdet på Øverby - Klikk for stort bildeProst Bloms gate i Gjøvik er en del av sykkelrutene, blant annet til friluftsområdet på Øverby Kari Hermanrud Strekningen mellom Parksvingen og krysset med Parkgata ved Fastland blir bygget ut som vedtatt i reguleringsplanen. Videre ned til krysset med Ludvig Skattums gate blir gata som den er i dag.

Sykkelfelt og fortau

Reguleringsplanen for fylkesveg 2388 Prost Bloms gate ble vedtatt av Gjøvik kommunestyre 25. november 2021.

Planen går ut på å bygge sykkelfelt i vestgående retning mellom krysset med Ludvig Skattums gate, ved Gjøvik stadion, og krysset med Tranbergvegen, i Parksvingen.

Fra Parksvingen til krysset med Føllingstads veg skal det også bygges fortau. Denne strekningen har ikke noe eget tilbud til fotgjengere i dag.

Spleiselag

Prosjektet er et spleiselag mellom Gjøvik kommune og Innlandet fylkeskommune og har byggestart i høst. Anleggsarbeidet vil ta ca. et år.

Fylkeskommunen har satt av 40 millioner 2021-kroner i sitt handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2022 - 2025. Kommunen bidrar med midler til trafikksikkerhetsprosjektet og skal samtidig skifte ut gamle vann- og avløpsrør langs gata.

Total kostnad for hele prosjektet, inkludert nytt vann- og avløpsanlegg for kommunen, var opprinnelig beregnet til ca. 75 millioner 2020-kroner.

Stor prisøkning

Siden prosjektet ble vedtatt, har det vært en stor prisøkning i byggebransjen. Prisene på nye veganlegg har økt med vel 25 prosent fra tredje kvartal 2020 til tredje kvartal 2022.

Basert på nye priser, er prosjektet, inkludert vann- og avløpstiltakene, nå beregnet til ca. 95 millioner 2022-kroner.

På grunn av prisøkningen har fylkeskommunen besluttet at strekningen mellom krysset med Ludvig Skattums gate og krysset med Parkvegen ikke skal bygges ut i denne omgang.

Det vil si at trafikkløsningen i Prost Bloms gate blir som nå mellom Fastland og Gjøvik stadion. På denne strekningen er det i dag fortau på begge sider, men ikke noe eget sykkelfelt.

Grunneierne langs strekningen som ikke blir bygget ut nå, har fått informasjon om dette.

På denne delen av Prost Bloms gate blir det ikke bygget sykkelfelt nå - Klikk for stort bildePå denne delen av Prost Bloms gate blir det ikke bygget sykkelfelt nå Kari Hermanrud