Klare til å bygge ut Prost Bloms gate i Gjøvik

Den 6. november starter arbeidet med å bygge fortau og sykkelfelt og legge ned nye vann- og avløpsrør. 

To menn som tar hverandre i hånden. - Klikk for stort bildeDaglig leder i Gjøvik Graveservice, Lars Kleppe (til venstre) og enhetsleder Ole Einar Fossen i Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt om bygging av fortau og sykkelfelt i Prost Bloms gate i nordbyen i Gjøvik. Kari Hermanrud

Innlandet fylkeskommune og Gjøvik kommune har slått sammen graveprosjektene sine for å spare beboere og trafikanter for flere perioder med graving og stengt veg. 

Det er Gjøvik Graveservice som skal utføre arbeidet.

Stort prosjekt

Prost Bloms gate er en del av fylkesveg 2388 og skal bygges om på strekningen mellom krysset med Tranbergvegen og Øverbyvegen og krysset med Parkvegen ved friluftsområdet Fastland. 

På hele strekningen blir det sykkelveg, fortau og ny belysning. 

Entreprenøren skal også skifte vann- og avløpsrørene i gata og litt inn i noen av sidegatene. 

Arbeidet vil vare i omtrent ett år. Gjøvik graveservice kommer til å ha rundt 20 anleggsarbeidere i sving når de kommer i gang for fullt.

Viktig for trafikksikkerheten

Prost Bloms gate er smal og har en trafikkmengde på ca. 4500 kjøretøy i døgnet i snitt gjennom et år. I dag er det fortau langs halve strekningen som skal bygges ut, mens resten av strekningen helt mangler tilbud til fotgjengere og syklister.

- Etter ombygginga blir det fortau og sykkelfelt langs nordsida av vegen. Det vil si at syklister på veg opp stigningen fra sentrum får eget felt å sykle i, mens syklister som skal nedover mot sentrum fortsatt må dele kjørebanen med bilistene, sier byggeleder Rune Bratteng i Innlandet fylkeskommune.

Rent vann og bedre avløp

Gjøvik kommune skal skifte rundt en kilometer med gamle rør i forbindelse med prosjektet.

- Vi skifter ut vann-, avløps- og overvannsledninger og splitter gamle felles-ledninger for avløp og overvann. I tillegg til å gi innbyggerne en sikker forsyning av rent vann, vil rørsystemene få større kapasitet til å håndtere overvann. Det fører til at renseanlegget får mindre overvann ved store nedbørsmengder, sier prosjektleder Øyvind Nybrenna i Gjøvik kommune. 

Ulemper for trafikantene

Anleggsarbeidet blir merkbart for trafikantene som til vanlig kjører Prost Bloms gate mellom Vardal eller den nordlige bydelen og sentrum. 

Strekningen mellom krysset med Føllingstads veg og krysset med Parkvegen blir helt stengt fra anleggsstart den 6. november til april neste år. 

På strekningen mellom Parksvingen og Føllingstads veg blir vegen innsnevret til ett kjørefelt og trafikken blir lysregulert i denne perioden. 

- Vi håper at trafikantene har forståelse for at de må velge andre ruter i byggeperioden. Det kan bli litt uvant i starten, men vi håper at det går seg til etter hvert, sier enhetsleder Ole Einar Fossen i Innlandet fylkeskommune.

Han signerte kontrakten med daglig leder i Gjøvik Graveservice, Lars Kleppe, den 23. oktober.