Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Næringsutvikling

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. Søknadsfristen har gått ut, og det er ikke mulig å søke i etterkant.

Formålet med støtteordninga er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet gjennom tiltak som fremmer innovasjon eller samarbeid i næringslivet, og mellom næringsliv og kompetansemiljøer. Internasjonalisering gjennom prosjekter og samarbeid kan også støttes. Søknadsfrist er 30. april.

Formålet med støtteordninga er å "Styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet gjennom tiltak som gir økt sysselsetting, flere etableringer og økt kompetanse, herunder livslang læring". Søknadsfrist er 30. april.

Formålet med støtteordninga er å utvikle flere natur- og kulturbaserte opplevelser for å ta imot flere og mer betalingsvillige gjester. Søknadsfrist er 30. april.

Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er nå mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus.
Søknadsfrist: 30. april 2020

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfrist 15. februar 2021. Søknader legges inn i regionalforvaltning.no.
NB! Ordninga gjelder foreløpig bare tidligere Oppland fylke.

Til toppen