Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Næringsutvikling

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. Søknadsfrist er 15. april 2021.

Formålet med støtteordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. Søknadsfrist er 15 april 2021. Vi anmoder om at søknaden er så kort og poengtert som mulig.

Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er nå mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus.
Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober 2021.

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfristen er gått ut. Dersom det blir flere søknadsrunder: Søknader skal legges inn i regionalforvaltning.no.
NB! Ordninga gjelder foreløpig bare tidligere Oppland fylke.

Til toppen