Formål: Tilskuddsordningen skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.
Søknadsfrist: 1. april 2020

Informasjon om tilskuddsordningene kommer senere.

Formål: Stimulere til innovasjon, sysselsetting og miljøgevinst ved å støtte grønne prosjekter og ideer.
Søknadsfrist 31. mars 2020.
NB! Ordningen gjelder foreløpig bare Oppland

Til toppen