Næringsutvikling i Innlandet

Målet for arbeidet med næringsutvikling i Innlandet er å styrke lokalsamfunn og næringsliv i Innlandet.

Dette er en ordning for søknader som kan være relevante, men som faller utenfor fylkeskommunens ordinære støtteordninger. Søknadene vurderes opp mot vedtatte planer og strategier for Innlandet.

Hvem kan søke

  • Innovasjonsaktører
  • Samarbeidende bedrifter og organisasjoner, bedriftsnettverk (søknader og finansiering som gjelder bedriftssamarbeid og -nettverk blir avklart med Innovasjon Norge)
  • Offentlige aktører som regionråd og samarbeidende kommuner
  • FoU-institusjoner

Les mer om støtteordningen 

Tidligere tildelte midler

Til toppen