Nyheter Opplæring - Innlandet fylkeskommune
En person som putter stemmeseddel i valgboks

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest stemmer, mens Fremskrittspartiet gikk mest fram ved skolevalget i Innlandet.

Fristen for å melde deg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater er 15. september. 

Hver elev vil få utdelt en pose med test og brukerveiledning.

De fem videregående skolene i Hamarregionen får 3200 tester for at alle elevene skal teste seg for koronasmitte.

Sander Ovrum, Maria Lunde, Emma Hjelstuen og Siri Stuen.

Skal ulven skytes eller vernes? Skal fraværsgrensa fjernes? Det var en engasjerende skoledebatt på Vinstra vgs. tirsdag.

For å kunne bruke digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.

På grønt nivå kan vi gjennomføre skoledagen på tilnærmet normal måte.

Alle de videregående skolene i Innlandet starter opp med tilnærmet normal skolehverdag mandag 16. august.

Elever i klasserommet

12 869 søkere har fått tilbud om skoleplass. Alle med ungdomsrett har nå fått et skoletilbud.

Nesten 13 000 ungdommer i Innlandet har fått tilbud om skoleplass i førsteinntaket.

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring er nå ferdig.

Elisabeth Raastad Kjørven

Elisabeth Raastad Kjørven er ansatt som ny rektor ved Hadeland videregående skole. Hun tiltrer stillingen 11. oktober.

Illustrasjonsbilde PC

Du mister tilgangen til læringsplattformen og Office 365 når du ikke lenger er elev.

Til toppen