NAV og fylkeskommunen lanserer ny opplæringsmodell

Ut av ledighet og utenforskap, inn i jobb og opplæring til fag- eller svennebrev.

Fagdag om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Hvem er jeg og hvem skal jeg være? Det er tittelen på fagdagen du kan følge digitalt 25. november. 

Elever sammen for et sterkere naturbrukstilbud

Elever ved fylkets naturbruksskoler markedsfører programfaget naturbruk gjennom prosjektet PS!Naturbruk.

Bransjene på frierferd

Når bransjene kommer på besøk til skolene er det for å vise fram hva de kan tilby til elever som har framtida foran seg.

Skarnes videregående skole vant gjev pris for dysleksiarbeid

Skolen får prisen for sitt systematiske arbeid knyttet til problemer med lese-, skrive- og matematikkferdigheter.

Vil se på skolestrukturen i Innlandet

Flertallet i fylkestinget vedtok onsdag å utrede skolestrukturen i Innlandet blant annet basert på fremtidige elevtall.

80 prosent fullførte videregående utdanning

Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng fra forrige år og nesten på nivå med landsgjennomsnittet.

Innlandet med fire medaljer fra Yrkes-NM 2022

Fire lærlinger kom hjem med medaljer fra Yrkes-NM 2022 som ble holdt sist uke.

Foreslår alternativ modell

Politikerne vil prøve ut en ny modell på Vg2 kokk- og servitørfag på Nord-Gudbrandsdal vgs.

Elever møter næringslivet og lærebedrifter

29. september arrangerer Arena Innlandet en møteplass mellom elever og næringslivet – på Scandic Hamar og digitalt.

Til toppen