Vil forby klær med gruppenavn på skolen

Formålet er å motvirke ekskludering av elever i videregående skole.

Jobber sammen mot doping

Antidoping Norge og Innlandet fylkeskommune har inngått en ny avtale om å jobbe sammen mot doping.

Inviterer ungdom til møte om skole- og tilbudsstruktur

Ungdomsråd, elevråd og Elevorganisasjonen er invitert til et informasjonsmøte om ny skole- og tilbudsstruktur.

Sommerskole

Innlandet fylkeskommune arrangerer gratis sommerskole på Lillehammer 24. juni–5. juli 2024. I matematikk er det høstskole.

Ny skole- og tilbudsstruktur på høring

Fylkesutvalget sender forslag om ny skole- og tilbudsstruktur og alternative opplæringsmodeller på høring.

Foreslår flere alternativer til ny skolestruktur

Et av forslagene er å legge ned Jønsberg videregående skole i stedet for skolested Sønsterud.

Vedtok tilbudsstrukturen for neste skoleår

Det er 16 tilbud som blir ikke satt i gang skoleåret 2024/2025. Ingen tilbud settes i gang på Dombås.

Flere skoler kan bli lagt ned

Fylkeskommunedirektør Tron Bamruds forslag til ny skole- og tilbudsstruktur i Innlandet er klart.

Unge entreprenører imponerte på fylkesmesterskap

260 elever fra Innlandets videregående skoler var samlet på Gjøvik for årets fylkesmesterskap i ungdomsbedrift. 

Flertallet søker seg fortsatt til yrkesfag

11 910 ungdommer har søkt videregående skole. 58 prosent har valgt yrkesfag på Vg1.