No kan store kunst- og kulturinstitusjonar søkje støtte

Det er organisasjonar, institusjonar og festivalar som i særleg grad bidreg til å nå kulturpolitiske mål som kan søkje. 

Penger til ski og ballett

Fylkesutvalget gir penger til Raw Air, ski-NM på Tolga og en internasjonal ballettkonkurranse.

Pengar til kultur og idrett

Hovedutvalg for kultur vedtok onsdag å gje pengar til mellom anna kunstnarresidensar og kulturaktivitet for barn og ungdom.

Læhkoe saemiej åålmegebiejjine! Samefolkets dag!

Samenes nasjonaldag 6. februar ble blant annet markert med filmvisninger, festmiddag og gudstjeneste i Hamar Domkirke.  

Nummer 8000 med UngINN-kulturkort

Jenny Smeby fra Gaupen ble overrasket da fylkesordføreren brått dukket opp i klasserommmet.

Hva er det beste med å være ung i Innlandet?

Det var spesielt fem ord som gikk igjen blant de 774 ungdommene som sendte inn bidrag.

Fylkeskommunen kan få større ansvar for kulturmidler

Opprettelsen av regionale kulturfond er under utredning. Innlandet fylkeskommune ønsker større handlingsrom velkommen.

Slik skal Innlandet seljast som innspelingsstad

Innlandet er attraktivt, samstundes er konkurransen hard. No står samarbeid med reiselivet på agendaen.

Mangfold i kultursøknader

Kunst og kulturseksjonens tilskuddsordninger hadde frist 1. november og 170 prosjekter søkte støtte. 

Det viktigste er at ung kultur møtes

UKM-skuta skal fortsatt segle, men hvilke retning skal den ha? Kommuner og fylket møttes på Hamar for å tegne opp kartet.