Læhkoe saemiej åålmegebiejjine! Samefolkets dag!

Samenes nasjonaldag 6. februar ble blant annet markert med filmvisninger, festmiddag og gudstjeneste i Hamar Domkirke.  

Nummer 8000 med UngINN-kulturkort

Jenny Smeby fra Gaupen ble overrasket da fylkesordføreren brått dukket opp i klasserommmet.

Hva er det beste med å være ung i Innlandet?

Det var spesielt fem ord som gikk igjen blant de 774 ungdommene som sendte inn bidrag.

Fylkeskommunen kan få større ansvar for kulturmidler

Opprettelsen av regionale kulturfond er under utredning. Innlandet fylkeskommune ønsker større handlingsrom velkommen.

Slik skal Innlandet seljast som innspelingsstad

Innlandet er attraktivt, samstundes er konkurransen hard. No står samarbeid med reiselivet på agendaen.

Mangfold i kultursøknader

Kunst og kulturseksjonens tilskuddsordninger hadde frist 1. november og 170 prosjekter søkte støtte. 

Det viktigste er at ung kultur møtes

UKM-skuta skal fortsatt segle, men hvilke retning skal den ha? Kommuner og fylket møttes på Hamar for å tegne opp kartet. 

Vazelina Bilopphøggers vant Fylkeskulturprisen

Fem fyrer med ved som har Vond rygg, såre knoker og Surfbrett på Feil side tå Mjøsa. Vi gratulerer!

Her ser du våre innspill til kunstnerpolitikken

Fylkeskommunen har sendt følgende innspill til Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

Ni får stipend

Sju personer får kunstnerstipend og to får stipend for husflid og håndverk.