60 millioner kroner til kultur

43 kulturinstitusjoner og arrangementer i Innlandet får til sammen drøyt 60 millioner kroner i 2024.

Endring i søknadsfrist på utviklingsprosjekt kunst og kultur

Ny frist på støtteordninga er 1. februar 2024

Jotunheimen kan vinne filmlokasjon-pris

Jotunheimen er én av fem finalister til å vinne pris for beste europeiske filmlokasjon.

Står du støtt?

Årets tema på ungdomskonferansen LoggINN var «Stå støtt» og i løpet av to dager ble det reflektert over dette.

Ny nettside for deg som er ung i Innlandet

På UngInnlandet.no finner du oversikt over fylkeskommunens ungdomsordninger i Innlandet.

– Kultur er limet i samfunnet

Drivkraft, mangfold og kulturen si rolle i samfunnet. – Kulturen har ein verdi som ikkje viser att i budsjetta.  

Regionalt historiesenter på Domkirkeodden

Regjeringen har satt av penger til historiesenteret på Hamar i statsbudsjettet. Fylkeskommunen vil også betale sin andel.

Ti kunstnere får stipend

Musiker Sivert Andreas Holmen er én av fire som får stipend for unge kunstnere.

Kulturpengar til barn og unge

Fire kulturprosjekt retta mot barn og unge får nesten 2 millionar kroner.

Velkommen til LoggINN-ungdomskonferansen!

LoggINN arrangeres på Gjøvik 22.–23. november 2023. Konferansen er gratis for ungdom mellom 15 og 21 år.