Nyheter Kultur - Innlandet fylkeskommune
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og biskop Herborg Finnset av Nidaros i vikingskip opp Laugen.

Hundorp 2021 er starten på ei tiårig reise med «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år», som endar på Stiklestad i 2030.

M.A.U.R på Kløv i Øyer.

De fem verkene i prosjektet Tankeplass skal være steder som innbyr til refleksjon.

De fem installasjonene langs Pilegrimsleden på Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu åpnes lørdag 5. og søndag 6. september.

Bach Goes Hip hop

Som følge av koronasituasjonen er vi i løpet av høsten nødt til å vurdere hva vi kan gjennomføre og ikke.

Forbundskontoret til E-sportforbundet skal ligge i Idrettens Hus på Lillehammer. Fra venstre generalsekretær Jack Holand i Norges E-sportforbund, leder for Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune Kjerstin G. Lundgård og varaordfører Terje Rønning i Lillehammer kommune.

Norges E-sportforbund legger hovedkontoret sitt til Lillehammer. Innlandet fylkeskommune har bevilget 1.5 millioner kroner til etableringen.

Illustrasjon av begge konkurransene

Bli med i Jakten på Innlandets identitet gjennom våre to fotokonkurranser.

Frida Ånnevik kommer! Kommer du? Påmeldingen for årets programpresentasjon for lærere i grunnskolen og kommunekontakter er åpen. 

Formålet med Musikk i Innlandet er å styrke og videreutvikle det profesjonelle musikkmiljøet i fylket.

Utvalg for kultur er enig i at Gjøvik skal være vertskommune for Musikk i Innlandet, slik fylkesrådmannen foreslår.

Utvalg for kultur er positiv til fylkesrådmannens forslag til hvem som skal få spillemidler til kulturarenaer. Utvalget behandlet også andre tildelingssaker i møtet onsdag.

UKM Hadeland har fått prisen for årets turbokommune. Audhild Haugestøl Strømnes og Anders Marius Blystad tok imot prisen.

UKM Hadeland har mer en doblet deltakerantallet sitt fra 2019 til 2020. De gikk fra 69 deltakere i fjor til 162 i år.

Til toppen