Nyheter forsiden

Rødgrønt flertall i skolevalget 2021

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest stemmer, mens Fremskrittspartiet gikk mest fram ved skolevalget i Innlandet.

Norsk filminstitutt satser på bibliotekene i Innlandet

Fylkesbiblioteket har fått 100 000 kroner til formidling av dataspill.

Sørsamisk kulturarv i Innlandet

Boerne og Gåetiesijjie på sørsamisk. Melkegrop og gammetuft på norsk. Samiske boplasser besøkes med Sametinget.

Hviletidsregler påvirker ferjedriften

Randsfjordferja har fått nye rutetider. Ferja må ha to timer stans midt på dagen på grunn av hviletidsbestemmelsene.

Nye entreprenører skal drifte fylkesveger

Fylkesvegene i Valdres, Solør, Stange, Løten og deler av Hamar blir driftet av nye entreprenører fra 1. september 2021.

Fylkesordføreren besøkte "skipsverft" i Gran

Even Aleksander Hagen og styringsgruppa for ferjeprosjektet har vært på omvisning i den nye Randsfjordferja.

Vant Mangfoldsprisen

VY Buss Gjøvik og Koan Lillehammer AS vant den regionale Mangfoldsprisen for Innlandet.

- Et vanskelig valg

Skal ulven skytes eller vernes? Skal fraværsgrensa fjernes? Det var en engasjerende skoledebatt på Vinstra vgs. tirsdag.

Ny teknologi kan gi bedre, mer miljøvennlig veglys

Fylkeskommunen samarbeider med oppstartselskapet Intelligate AS for å utvikle miljøvennlige, driftssikre veglys. 

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Gjerder skal ikke stå innenfor eiendomsgrensen til en fylkesveg og skal uansett stå minst tre meter fra vegen.