Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Skogstjerne er Innlandets fylkesblomst

Fylkestinget har bestemt at skogstjerne skal være fylkesblomsten i Innlandet.

- Eventyrlige muligheter i Innlandet – for alle

Even Aleksander Hagen trakk fram det mangfoldige Innlandet i fylkesordførerens tale i forkant av debatten om fylkesbudsjett 2021.

Martine er årets tegneseriemaker

Årets vinner av Bokbussens skrivekonkurranse er klar. Martine Skjølås i 6. trinn på Thune skole stod for vinnerbidraget.

Østlandet sammen om InterCity i møte med Stortinget

Nå må det store jernbaneløftet komme. Full utbygging av InterCity er Østlandssamarbeidets hovedbudskap.

Tildelt klima-oppdrag verdt to millioner

26 bygninger i Innlandet blir case-studier i prosjekt for gjenbruk og oppgradering av eksisterende bygg.

Fylkeskommunen støtter universitet i Innlandet

Innlandet fylkeskommune støtter Høgskolen i Innlandets søknad om universitetsakkreditering. Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg tirsdag.

Fossilfri innen 2025

Innlandet fylkeskommune starter opp arbeidet med en plan for hvordan all fylkeskommunal virksomhet skal være fossilfri innen 2025.

Vedtok BIO-midler til 12 bedrifter

12 bedrifter får til sammen nesten 9 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring. Det vedtok fylkesutvalget tirsdag.

Vil satse på etablerere i Innlandet

I forbindelse med etablerersatsingen skal fylkeskommunen blant annet tilby etablerere i Innlandet kurs og veiledning.

Regional støtte til Innlandsuniversitet

Kampen om Innlandsuniversitetet er ikke over. Nå appellerer både fylkesordføreren og fylkesmannen til NOKUT foran endelig behandling av universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet.

Til toppen