Nyheter forsiden

Hvordan skal du reise i fremtiden?

I Innlandet skal innbyggerne og deltidsinnbyggerne i fremtiden kunne reise bærekraftig, trygt og effektivt.

Vandreutstilling åpnet

Natur, aktivitet, folk og dyr kjennetegner mange av motivene fra fotokonkurransen Innlandsbilder. 

Verdens best bevarte forhistoriske skipar

Syv år etter første skifunnet, har arkeologene funnet den 1300 år gamle «makkeren».  

Samferdselsutvalget vedtok viktige prioriteringer

Handlingsprogrammet for fylkesvegene i perioden 2022–25 ble vedtatt med noen nye føringer på møtet den 6. oktober. 

Breie gård er freda

Breie gård i Etnedal har flere hundre år med gårdshistorie. Gården har også landets eneste freda private småkraftverk.   

Skolebarn i Gran fikk ny gang- og sykkelveg

Elever fra Trintom skole var æresgjester da fylkeskommunen markerte at skolevegen har blitt tryggere og finere.

Spør ungdommen om råd

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen vil ha råd fra ungdommen når ny kurs for Innlandet skal stakes ut.

- Annleis og interessant

Kva skjer i hjernen til elevar som har kunst og kultur som læringsform? No er forskingsprosjektet Kunsten å lære i gong.

Satser på kompetansebygging innen tannhelse

Innlandet fylkeskommune vil fortsatt være best på tannhelse blant barn og unge. Derfor satser vi på kompetansebygging.

Skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter

I neste uke starter byggingen av fortau og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222 Tangenvegen.