Handlingsprogram for fylkesveger 2026-2029

Arbeidet med å lage nytt handlingsprogram for investeringer på fylkesvegene fra 2026 er i gang. Fylkestinget skal vedta handlingsprogrammet høsten 2025.

Administrasjonen tar blant annet utgangspunkt i innspill og forslag som kom inn fra kommuner, næringsliv og andre interessenter under arbeidet med handlingsprogrammet som gjelder nå. 

En stor del av de ca. 400 forslagene til investeringstiltak kom ikke med da, men kan være aktuelle nå.

Medvirkning

Fylkeskommunen legger opp til dialog med kommuner, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre som kan bidra til at det nye handlingsprogrammet blir så godt som mulig. 

I februar 2024 deltok mange interessenter på et digitalt møte, der fylkeskommunen orienterte om hvordan arbeidet med nytt handlingsprogram er lagt opp. 

Den 5. juni er samarbeidspartnerne invitert til et seminar på Hamar for å jobbe med handlingsprogrammet.

Samferdselsutvalget viktig

Administrasjonen startet arbeidet med fagutredninger av 15 temaer som har med fylkesvegene å gjøre ved årsskiftet 2024/2025. Politikerne i hovedutvalg for samferdsel får jevnlig informasjon om arbeidet med fagutredningene.

Etter arbeidsseminaret på Hamar den 5. juni, skal samferdselsutvalget jobbe med å finne ut hvilken profil og hvilke hovedmål det kommende handlingsprogrammet skal ha. 

Les mer om handlingsprogrammet i disse nyhetssakene:

Samferdselspolitikerne samlet for å velge viktige mål

Hvilke mål skal Innlandet jobbe mot, i nytt handlingsprogram for fylkesveger?

Stort engasjement om investeringer på fylkesveger

Den 5. juni var vel 120 mennesker samlet for å gi innspill til hvordan investeringene på fylkesvegene skal være fra 2026.

I gang med nytt handlingsprogram for fylkesvegene fra 2026

Samferdselsutvalget har startet arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesveger i 2026 - 2029.