Tilskudd til studentoppgaver i bedrift

Ordningen skal bidra til at flere bachelor- og masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en bedrift i Innlandet.
Søknadsfrist: Løpende

Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med privateide bedrifter i Innlandet, og er en del av FORREGION-programmet. 
Les mer om FORREGION

Målet med ordningen

Formålet er å få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid.

Tilskuddsordningen skal bidra til at flere bachelor- og masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en privateid bedrift i Innlandet, som igjen bidrar til å styrke bedriftens innovasjonsarbeid.

Hvem kan søke?

 • Bachelor- og masterstudenter ved universiteter og høgskoler kan søke.
 • Universiteter og høgskoler kan også søke på vegne av studentene.
 • Dersom du skriver oppgave for en bedrift du selv er ansatt i, kan du ikke søke.

Hva kan du søke tilskudd til?

 • Du kan søke om tilskudd til en bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med en eller flere privateide bedrifter i Innlandet.
 • Du kan i løpet av et bachelor- eller masterløp søke om tilskudd til en fagoppgave eller praksisperiode hos en privateid bedrift, dersom det skal leveres en teoribasert oppgave som vurderingsgrunnlag. Det må komme tydelig fram at praksisperioden/oppgaven bidrar til å styrke bedriftens innovasjonsarbeid.
 • Du kan søke om tilskudd til en planlagt eller nylig påbegynt oppgave. (Du får ikke tilskudd til oppgaver som er kommet godt i gang eller er ferdigstilt.)
 • Du kan søke om tilskudd til kostnader som for eksempel kjøring til og fra bedriften, mindre fysiske investeringer eller kostnader til nødvendig utstyr og programvare. Behovet for nødvendig utstyr og programvare må framgå tydelig i søknaden.
  Utstyr som kan benyttes personlig eller videreselges for å skape personlig økonomisk gevinst, vil ikke få støtte.

  Er du usikker på om utstyr eller programvare er stønadsberettiget, så ta kontakt med FORREGION Innlandet for å avklare dette før søknaden sendes inn.

Hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd på inntil 20 000 kroner per oppgave når du samarbeider med en eller flere bedrifter i Innlandet.

Det er også mulig å søke støtte til studentoppgaver der flere studenter jobber sammen om å løse en FoU-utfordring i en bedrift. Da er støtten på inntil 30 000 kroner per gruppe.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist, så du kan sende inn søknad gjennom hele året.

Slik søker du

 1. Last ned og fyll ut søknaden
  Lagre word-skjemaet på din egen PC før du begynner utfyllingen.
  Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av samarbeidet, oppgave og team, samt budsjett.

  Søknad om tilskudd til studentoppgave i bedrift (DOCX, 151 kB)
   
 2. Send inn søknaden
  Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no merket FORREGION v/Elin Bjørnstad.

Etter at du har sendt søknaden

Når får du svar?

Du får svar på e-post innen tre uker.

Når blir et eventuelt tilskudd utbetalt?

Tilskuddet vil bli utbetalt når oppgaven er ferdigstilt og kostnadene er dokumentert. Innkjøpt utstyr eller programvare må dokumenteres med kvitteringer, mens reisekostnader blir dokumentert med kjørebok.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til post@innlandetfylke.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte