Kompetansemidler innen yrkesopplæring - Innlandet fylkeskommune

Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Her kan skoler og lærebedrifter søke midler for å fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde, styrke kompetanse rundt opplæringsrollen og utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift.

Ordningen er et ledd i den statlige satsningen på kompetanseutvikling innen yrkesfag.
Les mer om grunnlaget for tilskuddsordningen på nettsidene til  Lovdata og Utdanningsdirektoratet

Mål for tilskuddsordningen:

  • Styrket kompetanse i skoler og lærebedrifter ut fra lokale behov.
  • Langsiktig og styrket samarbeid mellom skole og arbeidsliv.
  • Gjensidig kompetanseutvikling ved utveksling av kunnskap og erfaring mellom aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

Målgrupper for kompetansetiltakene:

  • Faglærere i yrkesopplæringen.
  • Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift.

Dette kan du søke om tilskudd til:

  • Faglige kurs rettet mot faglærere i yrkesopplæringen.
  • Hospitering fra både videregående skole og arbeidslivet (kr. 3500,- per dag, maks 5 dager).
  • Yrkesfaglærer 2-ordningen (som skal sikre fagspesifikk kunnskap i skole eller i bedrift).

Søknadsskjema for kompetansemidler 

Felt merket med * må fylles ut
Til toppen