Planer for samfunns- og næringsutvikling

De regionale planene innen verdiskaping og reiseliv forteller hvilke prioriteringer vi har innenfor disse satsingsområdene. Her finner du også strategier for kompetanse, forskning og bioøkonomi. 

Regionale planer

Strategier