Webinar om areal- og naturregnskapet den 23. februar

Verktøyet gir informasjon om bruk og planlagt bruk av Innlandets arealer.

Blomster på en eng - Klikk for stort bilde

Den 2. februar lanserte Innlandet fylkeskommune et areal- og naturregnskap for fylket og alle våre kommuner. Verktøyet skal bidra til en bærekraftig arealforvaltning. 

Du finner verktøyet her.

Fredag 23. februar ble det avholdt et webinar om areal- og naturregnskapet. 

Den primære målgruppen var planleggere i kommunene, men webinaret var åpent for alle interesserte. 

Tema

  • bakgrunnen for areal- og naturregnskapet og hvorfor det er et viktig verktøy
  • demonstrert verktøyets fire deler
  • informasjon om videreutvikling og veien videre
  • mulighet til å stille spørsmål

Webinaret var et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. 

Vil du ha opptaket?

Det vil bli tatt opptak av innledningene, men ikke av spørsmålsdelen av møtet. 

Opptaket kan fås ved henvendelse etter møtet.

Les mer på Statsforvalterens nettside