Nyheter Plan og statistikk - Innlandet fylkeskommune
En av barnehagene som er med i Smart oppvekst i Vang

Styrke, medvirkning, anerkjenning, relasjon og trening er Smart oppvekst. Dette er ett av 18 prosjekter i Innlandet. 

Planprogrammene til de tre nye regionale planene er nå ute på høring. Innlandet fylkeskommune arrangerer et webinar for å involvere flest mulig i høringsprosessen.

Torsdag 8. april arrangeres et webinar om høringsprosessen til planprogrammene for de tre nye regionale planene som skal utarbeides.

Seks ungdommer i ring

Planprogrammene for inkludering, samfunnssikkerhet, og klima, energi og miljø sendes ut på høring.

Andel som selv oppgir at de er fysiske aktive mer enn 150 minutter per uke, 16-79 år (Levekårsundersøkelsen om helse 2019).

Folkehelseprofilene 2021 for kommuner og fylkeskommuner er nå tilgjengelig. Årets tema er fysisk aktivitet. 

Vi ble færre i Innlandet i fjor.

Per 1. januar 2021 var vi 370 603 personer i Innlandet. Det er en nedgang på 782 personer.  

Hva betyr innvandring fra ikke EU-land for distrikts- og fjellområder i Europa?

Har du noen gang lurt på hvordan migrasjon bidrar til utvikling i din region, spør forskere bak forskningsprosjektet Matilde.

Dagsturhytta Innlandet får en enkel kileform.

Lokale arkitekter vant konkurransen med utforming av dagsturhyttene i Innlandet.

Kunstner Randi Lilliequist og prosjektleder Inger Lise Liabakken. Her ved begynnelsen av et stort felles stofftrykk, som utføres i teknikken monotypitrykk, engangstrykk.

«Mitt sted i verden» er et kunstprosjekt som skal fremme tilhørighet og deltagelse. Prosjektet er støttet av fylkeskommunen.

Hva er fritidsboligens betydning for innlandssamfunnet? Østlandsforskning vil samle kunnskapen som finnes om fritidsboliger i fylket.

Den 7. oktober 2020 ble Norges første befolkningsundersøkelse om livskvalitet lansert.  

Til toppen