Vi presenterer resultatet av folkehelseundersøkelsen

Presentasjonen foregår på Teams tirsdag 26. september og er åpen for alle.

Nær 6 millioner kroner til folkehelse

Ni kommuner får til sammen 5,85 millioner kroner i folkehelseprogrammet Ung4Reg.

Det grønne Innlandet

Den nye regionale planen skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk i Innlandet.

Saman om eit tryggare fylke

Den nye regionale planen skal bidra til å vidareutvikle arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i Innlandet.

Inkludering i alle generasjoner

Det å ha plass til alle hele livet var et gjennomgående tema under Maihaugkonferansen 2023.

– Planen er et godt utgangspunkt

Hvordan kan Regional plan for det inkluderende Innlandet settes ut i livet?

Flere hundre ville si sin mening

Interessen for å delta på medvirkningskonferanser om skolestruktur og Innlandsstrategien har vært stor.

Gjør døren høy, gjør porten vid

Diskusjonene var mange, og svarene få – akkurat slik det skal være på en medvirkningskonferanse om Innlandet.

Innlandet skal bli mer inkluderende

Fylkestinget vedtok onsdag Regional plan for det inkluderende Innlandet.

Er de regionale planene gode nok?

Under høringsseminaret var Ungdommens fylkesting opptatt av trafikksikkerhet, psykisk helse og kollektivtransport.