Nyheter Plan og statistikk - Innlandet fylkeskommune
Vegard Harm er en av flere interessante foredragsholdere.

Vegard Harm, Yousef Hadaoui og Ida Johanna Aaraas kommer til Hamar 11. november. Kommer du?

Konfransier Iman Meskini

For tolvte gang var det tid for Maihaugenkonferansen. Et sultefora publikum fra hele Norge tok turen til Lillehammer.

Kartutsnitt over den nye vegen

Politikerne i fylkesutvalget er ikke helt enige i hva som er viktigst når E6 skal bygges ut fra Roterud til Storhove.

Hjerteromsteamet i Elverum kommune. Enhetsleder for forebyggende tjenester, Solrun Flåtas Risnes, assisterende enhetsleder for Terningen barnehage, Petrine Remman, koordinator og leder for systemarbeidet, Line Melhus og Kommuneoverlege Knut R. Skulberg.

I Elverum har de satt "hjerterom på timeplanen". Dette er ett av 18 prosjekter i Program for folkehelsearbeid. 

Ung4Reg 1

Regionalt forum for ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet i Innlandet har i løpet av våren arrangert en rekke seminarer om ungdomsmedvirkning og påvirkningsfaktorer på psykisk helse i nærmiljøet.

Flere farge Toten - Gjøvik

Det siste året har bydd på utfordring for flere av tiltakene i Program for folkehelsearbeid i kommunene(folkehelseprogrammet), men de har alle vært kreative og funnet gode løsninger for å fortsette sitt arbeid.

Tiltak knyttet til overvekt og fedme hos barn og unge får midler innenfor ordningen frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

To tiltak knyttet til overvekt og fedme hos barn og unge får folkehelsemidler.

En av barnehagene som er med i Smart oppvekst i Vang

Styrke, medvirkning, anerkjenning, relasjon og trening er Smart oppvekst. Dette er ett av 18 prosjekter i Innlandet. 

Andel som selv oppgir at de er fysiske aktive mer enn 150 minutter per uke, 16-79 år (Levekårsundersøkelsen om helse 2019).

Folkehelseprofilene 2021 for kommuner og fylkeskommuner er nå tilgjengelig. Årets tema er fysisk aktivitet. 

Vi ble færre i Innlandet i fjor.

Per 1. januar 2021 var vi 370 603 personer i Innlandet. Det er en nedgang på 782 personer.  

Til toppen