Webinar om areal- og naturregnskapet den 23. februar

Verktøyet gir informasjon om bruk og planlagt bruk av Innlandets arealer

Nøkkeltall for befolkningsutviklingen i Innlandet

Nye tall for Innlandet viser at det har vært vekst i folketallet i de fleste kommunene i 2023. 

Økt innsats mot rasisme

Fylkeskommunen har fått 500 000 kroner til sitt arbeid for bedre inkludering.

Hvordan skal vi bruke arealene våre?

Det gir areal- og naturregnskapet for Innlandet svaret på. Portalen ble lansert på verdens våtmarsdag 2. februar.   

Hva skal til for å ville bo i Innlandet?

Unge voksne vil vite hvilke muligheter som finnes, og hvis de skal ta seg jobb i Innlandet, må bostedene være attraktive.  

Areal- og naturregnskap for Innlandet

Fylkeskommunen har utarbeidet et arealregnskap for Innlandet, som skal bidra til en bærekraftig arealforvaltning. 

Trygge innlendinger

Folkehelseundersøkelsen gir oss ny informasjon om befolkningen i Innlandet.

751 nye innlendinger i tredje kvartal

I Innlandet er vi nå 375 365 innbyggere.

Byutviklingskonferansen 2023

Torsdag 16. november kan du delta på årets konferanse på Gjøvik som skal ta oss fra visjon til virkelighet.

Hvordan forbereder vi barn og unge på framtida?

Innlandet fylkeskommune og Miljørettet helsevern IKS arrangerte en vellykket fagdag 19. oktober.