Nøkkeltall for befolkningsutviklingen i Innlandet

Nye tall for Innlandet viser at det har vært vekst i folketallet i de fleste kommunene i 2023. 

Økt innsats mot rasisme

Fylkeskommunen har fått 500 000 kroner til sitt arbeid for bedre inkludering.

Hvordan skal vi bruke arealene våre?

Det gir areal- og naturregnskapet for Innlandet svaret på. Portalen ble lansert på verdens våtmarsdag 2. februar.   

Hva skal til for å ville bo i Innlandet?

Unge voksne vil vite hvilke muligheter som finnes, og hvis de skal ta seg jobb i Innlandet, må bostedene være attraktive.  

Areal- og naturregnskap for Innlandet

Fylkeskommunen har utarbeidet et arealregnskap for Innlandet, som skal bidra til en bærekraftig arealforvaltning. 

Trygge innlendinger

Folkehelseundersøkelsen gir oss ny informasjon om befolkningen i Innlandet.

751 nye innlendinger i tredje kvartal

I Innlandet er vi nå 375 365 innbyggere.

Hvordan forbereder vi barn og unge på framtida?

Innlandet fylkeskommune og Miljørettet helsevern IKS arrangerte en vellykket fagdag 19. oktober. 

Fornyer Innlandsstrategien

Den nye Innlandsstrategien skal oppdateres på bakgrunn av ny kunnskap om fylket.

Satser videre på folkehelse

Program for folkehelsearbeid skal styrke kommunenes langsiktige og systematiske arbeid med folkehelse.