Nyheter Plan og statistikk - Innlandet fylkeskommune
Dagsturhytta Innlandet får en enkel kileform.

Lokale arkitekter vant konkurransen med utforming av dagsturhyttene i Innlandet.

Kunstner Randi Lilliequist og prosjektleder Inger Lise Liabakken. Her ved begynnelsen av et stort felles stofftrykk, som utføres i teknikken monotypitrykk, engangstrykk.

«Mitt sted i verden» er et kunstprosjekt som skal fremme tilhørighet og deltagelse. Prosjektet er støttet av fylkeskommunen.

Hva er fritidsboligens betydning for innlandssamfunnet? Østlandsforskning vil samle kunnskapen som finnes om fritidsboliger i fylket.

Den 7. oktober 2020 ble Norges første befolkningsundersøkelse om livskvalitet lansert.  

Oppvekstprofiler fra FHI

Oppvekstprofilene kan være et godt verktøy for kommunene når de planlegger for barn og unges oppvekstmiljø.

Tettsted - vei, bru, kirke

Endelig rapport over stedsutvikling i fylkets 16 distriktskommuner i Hedmark er nå ferdig.

 

Ordningen med fylkeskommunale vassdragsmidler videreføres også for 2020. Dette utvides nå til å gjelde for hele Innlandet fylke, mot tidligere kun Hedmark.

Ungdommer i Innlandet -  Ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet - Seminar juni 2020

Fokus på seminaret var ungdomsmedvirkning og faktorer som påvirker psykisk helse i nærmiljøet.

folk på tur i bymiljø

Ved utgangen av mars var det 370 810 innbyggere i Innlandet. Det er 575 færre enn ved årsskiftet.

Kart over Innlandet med kommuner

Høringsfristen for Innlandsstrategien er utsatt. Ny frist for innspill blir 26. juni - og behandling først til høsten.

Til toppen