Nyheter Plan og statistikk - Innlandet fylkeskommune

Ordningen med fylkeskommunale vassdragsmidler videreføres også for 2020. Dette utvides nå til å gjelde for hele Innlandet fylke, mot tidligere kun Hedmark.

Ungdommer i Innlandet -  Ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet - Seminar juni 2020

Fokus på seminaret var ungdomsmedvirkning og faktorer som påvirker psykisk helse i nærmiljøet.

folk på tur i bymiljø

Ved utgangen av mars var det 370 810 innbyggere i Innlandet. Det er 575 færre enn ved årsskiftet.

Kart over Innlandet med kommuner

Høringsfristen for Innlandsstrategien er utsatt. Ny frist for innspill blir 26. juni - og behandling først til høsten.

Familie på sykkeltur i Lillehammer

Folkehelseprofilene 2020 for fylkene er nå tilgjengelig. Tema er sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

1. januar 2020 var vi 371 385 innbyggere i Innlandet.

I løpet av 2019 ble vi 331 flere innbyggere i Innlandet. Innvandring er årsaken til det økte folketallet.

Til toppen