Nyheter Plan og statistikk - Innlandet fylkeskommune
Ung4Reg 1

Regionalt forum for ungdomsmedvirkning i Folkehelseprogrammet i Innlandet har i løpet av våren arrangert en rekke seminarer om ungdomsmedvirkning og påvirkningsfaktorer på psykisk helse i nærmiljøet.

Flere farge Toten - Gjøvik

Det siste året har bydd på utfordring for flere av tiltakene i Program for folkehelsearbeid i kommunene(folkehelseprogrammet), men de har alle vært kreative og funnet gode løsninger for å fortsette sitt arbeid.

Tiltak knyttet til overvekt og fedme hos barn og unge får midler innenfor ordningen frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

To tiltak knyttet til overvekt og fedme hos barn og unge får folkehelsemidler.

En av barnehagene som er med i Smart oppvekst i Vang

Styrke, medvirkning, anerkjenning, relasjon og trening er Smart oppvekst. Dette er ett av 18 prosjekter i Innlandet. 

Andel som selv oppgir at de er fysiske aktive mer enn 150 minutter per uke, 16-79 år (Levekårsundersøkelsen om helse 2019).

Folkehelseprofilene 2021 for kommuner og fylkeskommuner er nå tilgjengelig. Årets tema er fysisk aktivitet. 

Vi ble færre i Innlandet i fjor.

Per 1. januar 2021 var vi 370 603 personer i Innlandet. Det er en nedgang på 782 personer.  

Hva betyr innvandring fra ikke EU-land for distrikts- og fjellområder i Europa?

Har du noen gang lurt på hvordan migrasjon bidrar til utvikling i din region, spør forskere bak forskningsprosjektet Matilde.

Dagsturhytta Innlandet får en enkel kileform.

Lokale arkitekter vant konkurransen med utforming av dagsturhyttene i Innlandet.

Kunstner Randi Lilliequist og prosjektleder Inger Lise Liabakken. Her ved begynnelsen av et stort felles stofftrykk, som utføres i teknikken monotypitrykk, engangstrykk.

«Mitt sted i verden» er et kunstprosjekt som skal fremme tilhørighet og deltagelse. Prosjektet er støttet av fylkeskommunen.

Hva er fritidsboligens betydning for innlandssamfunnet? Østlandsforskning vil samle kunnskapen som finnes om fritidsboliger i fylket.

Til toppen