Innlandsstrategien 2020-2024

Vi bygger Innlandet

Even Aleksander Hagen - Klikk for stort bildeEven Aleksander Hagen Kirsti Hovde / Innlandet fylkeskommune

Vi er til for innbyggerne. Det har bodd mennesker i Innlandet i 10 000 år. Den eldste kjente boplassen er ved vannet Olstappen i Skåbu. 

Med dagens 370 000 innbyggere har vi mange liv som skal leves og drømmer som skal realiseres. Legger vi til alle som har hytte, studerer eller jobber her har vi mange gode ambassadører med på innlandslaget.

I Innlandet har vi Norges høyeste fjell, Norges største innsjø, Norges lengste elv og elleve nasjonalparker. Landets viktigste transportruter har i over tusen år gått gjennom fylket vårt. De gamle ridevegene, vannvegene, pilegrimsled og kongevegene, og senere jernbane- og vegutbygging, er konkrete manifestasjoner av nasjonale forbindelseslinjer. 

Som et historisk og symbolsk tyngdepunkt med kongesagaer og rik kulturarv går Innlandet som en rød tråd gjennom Norges historie fra vikingtid, middelalder og fram til i dag.

De siste månedene før fylkestinget vedtok Innlandsstrategien ble vi minnet på hvor raskt ting kan endre seg. Koronapandemien vil prege samfunnet i lang tid framover. Vi opplever økte sosiale forskjeller, store konsekvenser for arbeidslivet og en omveltning i hvordan vi møtes, reiser og samhandler. 

De langsiktige konsekvensene kjenner vi fortsatt ikke, men vi ser at utsatte yrkesgrupper med usikker tilknytning til arbeidslivet er hardest rammet. Det gjør det enda viktigere å bygge det inkluderende Innlandet for alle.

Hverdager er de flotteste. De er fulle av eventyr. Det sa Anne-Cath Vestly, den folkekjære forfatteren som ble født på Rena i 1920 og vokste opp på Rudshøgda og Lillehammer. Vi tar henne på ordet, og vil lete etter mulighetene og de gode historiene. 

Visjonen for det nye fylket er derfor Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Jeg vil takke alle som har bidratt i arbeidet med Innlandsstrategien, og inviterer til videre samarbeid. Vi startet med blanke ark og fargestifter, men nå er verktøykassa i ferd med å fylles. 

Vårt felles mål er at Innlandet skal være en god plass å bo og leve, både i by og bygd. Vi skal skape nye jobber og gode lokalsamfunn. La oss sammen gripe de eventyrlige mulighetene.

Even Aleksander Hagen
Fylkesordfører i Innlandet

Innlandsstrategien – kortversjon (PDF, 3 MB)

Innlandsstrategien – lengre versjon (PDF, 4 MB)

Kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien