Bibliotekene har fått prosjektmidler til aktiv formidling

Nasjonalbiblioteket tildeler 856 000 kroner til aktiv formidling ved 12 folkebibliotek i Innlandet.

Formidling av bøker med Linn T. Sunne og Lisa Aisato - Klikk for stort bildeFormidling Marius Græsby Nasjonalbiblioteket lyser hver høst ut prosjektmidler til aktiv formidling i folkebibliotek. En del av denne potten har vært satt av til prosjekter for såkalte storbybibliotek.

Dette har vært kommuner med mer enn 75 000 innbyggere. Innlandet har ingen kommuner på denne størrelsen.

Innlandet fylkesbibliotek og de fire Mjøsbykommunene Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik har derfor jobbet strategisk for at også bibliotekene i de største byene våre, skal kunne søke om prosjektmidler som storby.

Full pott

Nå bærer arbeidet frukter og vi er i dag veldig glade for at de fire Mjøsbykommunene nå har fått full pott, 400 000 kroner til prosjektet:
Til ungdommen: Litteraturformidling for og med ungdom rundt Mjøsa.

Fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter gratulerer de fire kommunene med prosjektmidler, og er stolt over hva samarbeidet har ført til.

– Bakgrunnen for at vi initierte forprosjektet Mjøsbybiblioteket, var at Innlandet ikke har storbyer som kvalifiserer til en egen pott med utviklingsmidler til bibliotek som Nasjonalbiblioteket lyser ut hvert år. Mjøsbyen er en allerede etablert strategi som er vedtatt av fylkestinget, og begrepet er derved godt forankret politisk, sier hun.

Vi håper at det nyetablerte samarbeidet vil føre til enda bedre bibliotektjenester i Innlandet.

Etablering av Mjøsbybiblioteket

Samarbeidet mellom de fire Mjøsbyene og Innlandet fylkesbibliotek startet med forprosjektet Etablering av Mjøsbybiblioteket.

Prosjektet ble støttet med 500 000 kroner i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i 2021. Et av målene med prosjektet var å teste ut metoder for å jobbe sammen på tvers av kommunegrenser, og å sende inn søknad som storby i utlysningen om midler til aktiv formidling.

Det er dette samarbeidet som nå fortsetter i et litteraturformidlingsprosjekt for og med ungdom i folkebibliotekene i Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik.

12 kommuner får prosjektmidler til aktiv formidling

I tillegg til de fire Mjøsbyene, får også 8 andre kommuner prosjektmidler for å drive aktiv formidling.

Til sammen får bibliotek i Innlandet 856 000 kroner til å jobbe med formidling av litteratur til voksne og barn i sine lokalsamfunn.

Kommunene som har fått prosjektmidler i Innlandet:

Bibliotekene i Innlandet
Kommune Beløp i kroner
Hamar, Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer 400 000
Stange 30 000
Eidskog 75 000
Våler 75 000
Stor-Elvdal 40 000
Sel 70 000
Østre-Toten 60 000
Søndre Land 36 000
Nordre Land 70 000
Sum Innlandet 856 000

Tekst: Silje Grøtan Torp, rådgiver Innlandet fylkesbibliotek.