Faglig påfyll, ideutveksling og inspirasjon til å utvikle eget skolebibliotek sto på programmet.

Vi ønsker alle folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skoler i Innlandet et godt nytt bibliotekår!

Lær om litteraturformidling av kolleger i Innlandet.

Innlandet fylkesbibliotek inviterer den 3. og 4. februar 2020 til faglig påfyll, inspirasjon og til å bli kjent på tvers av tidligere fylkesgrenser.

Arrangementet vil bli på fylkeshuset på Hamar 4. mars så hold av datoen.  

Til toppen