Prosjekter, støtteordninger og statistikk

Innlandet fylkesbibliotek deltar i ulike prosjekter regionalt og nasjonalt.

Eksterne tildelingsmidler fra Nasjonalbiblioteket gjør det mulig å gjennomføre bibliotekutvikling i samarbeid med kommunene i Innlandet.

Egne prosjekter:

Deltakelse i eksterne prosjekter:

Støtteordninger

Statistikk: