Styrker det regionale forskningsfondet

Som en prøveordning i 2023, styrker fylkeskommunen det regionale forskningsfondet med 4 millioner kroner.

Kvinnelig forsker i et laboratorium - Klikk for stort bilde Mostphotos Det vedtok hovedutvalg for næring onsdag.

Midlene skal gå til bedrifter i Innlandet med lite erfaring med forskning og utviklingsarbeid (FoU).

Nåløyet for å få kvalifiseringsstøtte fra Regionale Forskningsfond Innlandet (RFFI) er trangt. Små og mellomstore bedrifter sliter ofte med å nå opp i konkurranse mot blant annet universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og større bedrifter.

Med prøveordningen vil disse bedriftene ha større sjanse til å komme i gang med et kvalifiseringsprosjekt i 2023, som igjen kan bidra til ytterligere større forskningsprosjekter i næringslivet.

Fornøyd leder av RFFI

Leder for RFFI Vegar Ottesen er veldig fornøyd med vedtaket i hovedutvalget.

– Vi har tidligere år fått flere gode søknader enn vi har hatt midler til å støtte, så vi har dessverre måttet si nei til mange gode prosjekt som har fortjent støtte. Det er derfor meget gledelig at Innlandet fylkeskommune investerer solid for å løfte opp forskning og utvikling i og for Innlandet. Vi gleder oss til å investere enda mer i Innlandets gode ideer, sier han.

Samlet ramme til kvalifiseringsprosjekter i RFFi for 2023 vil etter onsdagens vedtak være 19 millioner kroner. Søkere kan søke om inntil 700 000 kroner som dekker inntil 50 prosent av budsjettet.

Innovasjons- og utviklingsprosjekter

Programansvarlig for ordningen Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION), Elin Bjørnstad, er også glad for bevilgningen.

– Vi i FORREGION jobber for at bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning skal få et positivt førstemøte med FoU-institusjoner. Blant annet gir vi tilskudd til forprosjekter, som vi gjerne kaller det første trinnet i forskningstrappa for bedrifter. Det at RFFI nå i 2023 får en egen pott med midler til bedrifter med lite FoU-erfaring, vil bidra til at flere forprosjekter fra FORREGION kan klatre videre oppover i forskningstrappa. Forhåpentligvis vil det medvirke til flere spennende innovasjons- og utviklingsprosjekter for næringslivet i Innlandet i årene framover, sier hun.

Mer informasjon om FORREGION og RFF

Både FORREGION og RFF er forankret i fylkeskommunens Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Innlandet 2021 – 20224.

Les mer om de to ordningene:

Du finner utlysning av midler til både forprosjekter og kvalifiseringsprosjekter på nettsiden til Regionale Forskningsfond Innlandet.