Regionale forskningsfond - Innlandet fylkeskommune

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som mobiliserer til og finansierer forskningsprosjekter.

Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til FoU-prosjekter. I tillegg kommer satsinger i samarbeid med andre fondsregioner.

Du kan lese mer om fondet og de ulike utlysningene på nettsiden til Regionale forskningsfond Innlandet

Til toppen