Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er nedlagt.

Fylkeskommunen har i 13 år administrert finansiering av forskning og utvikling i Innlandet gjennom RFF. Fondet har for eksempel gitt støtte til forskning på søtpotetdyrking, eldreomsorg, treforedling, fiskeoppdrett, turisme, IT-sikkerhet, spill og presisjonsjordbruk.

Til sammen har vi hjulpet 281 spennende prosjekter å se dagens lys – med omtrent 500 forskjellige prosjektpartnere fra universitets- og høgskolesektoren, næringslivet og offentlige virksomheter.

Se prosjekter som er tildelt støtte gjennom RFF