Ung INNspirator

Vinneren av Ung INNspirator skal være en god rollemodell mellom 15 og 35 år.

Prisvinneren skal være en god rollemodell for utvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Aldersgrense

Vinneren skal være mellom 15 og 35 år.

Prisen består av et kunstverk og 75 000 kroner.

Kriterier

Prisen kan deles ut til representanter fra et vidt spekter av samfunnet: Privat næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner, forskning, politikk, kultur og idrett.

Prisvinneren

 • skal ha bidratt til å utvikle/forme framtida lokalt i Innlandet og framstå som endringsleder for Innlandet i årene som kommer
 • har vist evne til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet. Hen har vært med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida
 • er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om å bidra til å forme framtidas Innlandet
 • skal være en god rollemodell for samfunnsutvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Tidligere vinnere av
Ung INNspirator

2022: Start LHMR ved Andrea Lauritzen Indahl og Mathias Westbakken
2021: Birgitte Bay og Silje Lyngved Owren fra Young Professionals

Fristen for å sende inn forslag til Ung INNspirator 2023 har gått ut.

Jury

Juryen består av

 • fylkesordfører (leder)
 • fylkesvaraordfører
 • to representanter for opposisjonen
 • LO
 • NHO
 • Sparebank1
 • Statsforvalteren i Innlandet