Ung INNspirator

Prisvinneren skal være en god rollemodell for utvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 1. oktober 2022.

Aldersgrense

Vinneren skal være mellom 15 og 35 år.

Prisen består av et kunstverk og 75 000 kroner.

Kriterier

Prisen kan deles ut til representanter fra et vidt spekter av samfunnet: Privat næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner, forskning, politikk, kultur og idrett.

Prisvinneren

 • skal ha bidratt til å utvikle/forme framtida lokalt i Innlandet og framstå som endringsleder for Innlandet i årene som kommer.
 • har vist evne til å forstå sentrale samfunnsutfordringer i Innlandet. Hen har vært med på å utfordre, endre og utvikle løsninger for framtida.
 • er engasjert, nysgjerrig og har et ønske om å bidra til å forme framtidas Innlandet.
 • skal være en god rollemodell for samfunnsutvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap. .

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av

 • fylkesordfører (leder)
 • fylkesvaraordfører
 • to representanter for opposisjonen
 • LO
 • NHO
 • Sparebank1
 • Statsforvalteren i Innlandet
Til toppen