Innlandsprisen

Innlandsprisen skal være en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien.

Prisen består av et kunstverk og 100 000 kroner.

Kriterier

Vinneren skal ha skapt synlige resultater og bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område, som for eksempel kan være kultur, næring og akademia.

Juryen legger særlig vekt på følgende:

Prisvinneren skal

 • være en ambassadør på vegne av Innlandet
 • ha skapt synlige resultater
 • bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område
 • ha en solid forankring i Innlandssamfunnet

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Fristen for å sende inn forslag til Innlandsprisen 2023 har gått ut.

Jury

Tidligere vinnere av Innlandsprisen

2022: Høgskolesenteret i Kongsvinger
2021: Arild Halvorsen

Juryen består av

 • fylkesordfører (leder)
 • fylkesvaraordfører
 • to representanter for opposisjonen
 • LO
 • NHO
 • Sparebank1
 • Statsforvalteren i Innlandet