Innlandsprisen

Prisen skal være en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien.

Fristen for å sende inn forslag gikk ut 1. oktober 2022.

Prisen består av et kunstverk og 100 000 kroner.

Kriterier

Vinneren skal ha skapt synlige resultater og bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område, som for eksempel kan være kultur, næring og akademia.

Juryen legger særlig vekt på følgende:

Prisvinneren skal

 • være en ambassadør på vegne av Innlandet.
 • ha skapt synlige resultater.
 • bidra til utvikling av Innlandet innenfor sitt område.
 • ha en solid forankring i Innlandssamfunnet.

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Jury

Juryen består av

 • fylkesordfører (leder)
 • fylkesvaraordfører
 • to representanter for opposisjonen
 • LO
 • NHO
 • Sparebank1
 • Statsforvalteren i Innlandet
Til toppen