Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen kan gis til gründere, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til næringsutvikling i Innlandet gjennom bærekraftig innovasjon.

Prisen består av et kunstverk og 100 000 kroner.

Kriterier

Vi legger særlig vekt på at prisvinneren skal:

 • representere et miljø som inspirerer andre næringsaktører i Innlandet
 • være en ambassadør på vegne av næringslivet
 • ha skapt synlige resultater i form av arbeidsplasser og investeringer i Innlandssamfunnet
 • delta i dugnaden om å løfte næringsutvikling i Innlandet ved å ta samfunnsansvar for eksempel for læreplasser, bidrag inn i klynger, bidrag for å utvikle FoU-sektoren, internasjonalt samarbeid, bidrag inn mot sine lokalsamfunn
 • ha en solid forankring i Innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap

Vinneren skal vurderes opp mot målene i Innlandsstrategien.

Tidligere vinnere av Innovasjonsprisen

2022: Carl-Henrik Wahl

Fristen for å sende inn forslag til Innovasjonsprisen 2023 har gått ut.

Jury

Juryen består av:

 • fylkesordfører (leder)
 • leder av hovedutvalg for næring
 • Innovasjon Norge
 • NHO
 • LO
 • NTNU Gjøvik
 • Høgskolen i Innlandet
 • næringssjefen i Innlandet fylkeskommune