Arrangementsutvikling innen idrett

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement.

​Søknadsfrist : 1. april 2024 for arrangement i perioden juli–desember 2024. 

Søknadsfrist:  1. november 2024 for arrangement i perioden januar–juni 2025.
 

Tilskuddsordning for arrangementsutvikling innen idrett er et politisk virkemiddel for å nå mål i regionale planer. Gjennom tilskuddsordningen vil fylkeskommunen stimulere frivilligheten og bidra til utvikling av lokalsamfunn.

Arrangement skal bidra til å skape engasjement, samarbeid og være en arena for innovasjon, økt kompetanse og oppgradering av arrangementsteknisk utstyr.  

Søknad

Alle søkere skal benytte regionalforvaltning.no for registrering av søknader. 

Søk på regionalforvaltning.no

Søknadsfrist

 • Søknadsfrist: 1. april  for arrangement i perioden juli til og med desember i søknadsåret.
 • ​Søknadsfrist: 1. november for arrangement i perioden januar til og med juni i påfølgende år.
 •  Søknadskjema for perioden juli–desember åpnes 1. februar.

Hvem kan søke?​

 • Alle frivillige lag/foreninger, anleggseiere og arrangører som er tilknyttet Norges idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges bilsportforbund.
 • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.  

Kriterier 

Arrangementet bør :

 • Sette Innlandet på arrangørkartet og bidra til motivasjon for frivillighet og utvikling av lokalsamfunn.
 • Være en læringsarena for fremtidens arrangører, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.  
 • Bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangement.  
 • Heve kvaliteten på arrangementet gjennom bruk av nytt utstyr og/eller ny teknologi.
 • Ivareta klima- og miljøhensyn.
 • Bidra til profilering av fylkeskommunen. 

Utover dette blir følgende prioritert: ​

 • Arrangement der flere klubber og/eller arrangementsmiljøer samarbeider
 • Arrangement/mesterskap over flere dager og i kombinasjon med breddeidrett
 • Antall deltakere og antall frivillige involvert

Tildelingsprosess​

 • Søknadene behandles av seksjon for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 • Maksimal søknadssum er 350 000 kroner.
 • Søkerne får tildelingsbrev med kriterier for bruk av midlene  og informasjon om rapportering og utbetaling så snart vedtak er fattet. 
 • Fylkeskommunen ønsker å bli involvert i planleggingsprosessen til de arrangementene som får  tilskudd.