Enkelt å velge sunt – fisk, frukt og grønt på arenaer

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk, frukt og grønt på arrangementer og aktiviteter.
Søknadsfrist: Løpende 

Formål

Målet med ordningen er at det skal være enkelt å velge sunt for alle. Tilskuddsordningen skal gjøre det enklere å tilby sunne alternativer på arrangementer og aktiviteter gjennom økonomisk støtte til innkjøp av fisk, frukt og grønnsaker.

Søknader til profilering av «enkelt å velge sunt» er i hovedsak små beløp til arrangementer som planlegges i løpet av året.

Hvem kan søke?

Kommuner og frivillige organisasjoner i Innlandet kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk, frukt og grønt.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema (DOCX, 89 kB)

Søknaden skal inneholde en enkel prosjektbeskrivelse og budsjett- og finansieringsplan for mattilbud i tiltaket.

Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no og merkes med «Søknad fisk, frukt og grønt» i emnefeltet.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist, som betyr at søknader kan sendes inn hele året. 

Hva kan støttes?

Det kan kun søkes om midler til innkjøp av råvarer. Tilskuddet skal øke tilbudet av frukt, grønnsaker, fisk eller sjømat på arrangementene.

Idrettslag som søker om tilskudd til innkjøp av frukt skal benytte idrettsfruktordningen: www.eatmovesleep.no/idrettsfrukt

​Søknadsvurdering

Den økonomiske rammen for ordningen er begrenset, så alle kvalifiserte tiltak vil ikke få tildelt støtte. Tilskudd til arenaer der barn og unge ferdes vil bli prioritert.

Utbetaling

Tilskuddet blir utbetalt etter at vi har mottatt anmodning om utbetaling med kopi av faktura/utlegg.