Regional plan for klima, energi og miljø

Det grønne Innlandet -  regional plan for klima, energi og miljø ble vedtatt av fylkestinget 13. juni 2023.

Daværende fylkesordfører Even Aleksander Hagen oppsummerer planen i denne videoen: