– Planen er et godt utgangspunkt

Hvordan kan Regional plan for det inkluderende Innlandet settes ut i livet?

Thor Arne Olsen med deltakere på seminaret i bakgrunnen - Klikk for stort bildeThor Arne Olsen i Nav mener det er viktig å jobbe godt sammen for å finne de beste løsningene for innbyggerne. Marit Thobiassen Strande Dette spørsmålet var utgangspunktet for en samling for fagpersoner som skal følge opp ulike tiltak i handlingsprogrammet til planen.

– Planen er jo ikke verdt noe i seg selv, men den er et godt utgangspunkt, så er det jo vi som skal operasjonalisere den, sier Thor Arne Olsen.

Han er opplæringskoordinator i Nav Innlandet og er opptatt av at Nav, fylkeskommunen og næringslivet skal jobbe tett sammen for å finne gode løsninger for dem som står utenfor arbeidslivet.

For hele Innlandet

Prosjektleder Inger Stubsjøen i Innlandet fylkeskommune understreket i innledningen sin at Regional plan for det inkluderende Innlandet ikke er en plan for fylkeskommunen, men for hele innlandssamfunnet.

Også hun understreket at planen ikke er et mål i seg selv, men et verktøy.

– Planen skal avdekke og skape enighet om fylkets utfordringer, muligheter og politikkutforming, sa hun.

– Viktig med andre synspunkter

Lars Ueland Kobro snakker til deltakere på samlingen - Klikk for stort bildeSeniorforsker Lars Ueland Kobro fra Universitetet i Sørøst-Norge delte sine tanker om planer og inkludering. Marit Thobiassen Strande Den regionale planen ble vedtatt i februar. Formålet med torsdagens samling var blant annet å konkretisere og sette i verk handlingsprogrammet til planen.

For å få inspirasjon til dette arbeidet, hadde de invitert blant andre seniorforsker Lars Ueland Kobro fra Universitetet i Sørøst-Norge. Han er opptatt av at man ikke klarer å skape inkludering ovenfra gjennom planer og vedtak.

– Endring og attraktivitet skapes av folk, sa han og la til at det ikke skjer endringer hvis alle er enige hele tiden.

Han rådet også fagpersonene om å reise ut til folk der de føler seg hjemme for å få innspill i stedet for å invitere dem til rådhus eller forsamlingslokaler.

– Det er mye mer jobb, men det funker, sa han.

Et rom med mange personer som lytter til en foredragsholder - Klikk for stort bildeMellom 40 og 50 fagpersoner deltok på samlingen knyttet til handlingsprogrammet til Regional plan for det inkluderende Innlandet. Marit Thobiassen Strande

Penger til tiltak

Fylkesutvalget behandlet tirsdag en sak om å gi penger til utvalgte tiltak i handlingsprogrammet for den regionale planen.

Blant tiltakene som får øremerkede midler, er et kompetanseprogram knyttet til mangfold og integrering (500 000 kroner) og et samarbeid med Agder fylkeskommune om inkluderende og likestilt arbeidsliv (1,5 millioner kroner). Dessuten settes det av en pott på 2 millioner kroner som kommunene skal kunne søke på til tiltak knyttet til attraktive kommunesentre i distriktene.

Til sammen er det satt av 5,9 millioner kroner til konkrete prosjekter. Fylkesutvalget satte også av en pott på 1,4 millioner kroner til nye, mindre satsinger i handlingsprogrammet.

Les sakspapirene PS 59/2023