Er de regionale planene gode nok?

Under høringsseminaret var Ungdommens fylkesting opptatt av trafikksikkerhet, psykisk helse og kollektivtransport. 

Fire ungdommer som snakker i mikrofon i et stort møtelokale. - Klikk for stort bildeUngdommens fylkesting var opptatt av at vi må tenke bærekraft på alle nivåer. Fra venstre Heidar Bergum Jahr, Jenni Askvig, Sigrun Myrvang og Anders Flaten. IFK/Frøydis Haug 26. januar var det høringsseminar på Lillehammer for Regional plan for samfunnstryggleik og Regional plan for klima, energi og miljø.

Målet med dagen var å gi kommunene og organisasjonene litt mer bakgrunnsinformasjon og tid til å sette seg inn i planene før de kommer med sine høringsinnspill. 

– Det er viktig å understreke at planene som er sendt på høring er forslag. Vi ønsker oss mange og gode innspill, slik at planene blir så målretta og treffsikre som mulig. Vi vil jo at de skal brukes, sier Anne Marie Sveipe og Ingrid Rindal Øvsteng, som er prosjektledere for hver sin plan.

 – Dette er planer for hele Innlandet, ikke kun for fylkeskommunen. 

Unge stemmer

Fylkeskommunens folk har samarbeidet tett med ungdommer fra Ungdommens fylkesting under utarbeidelsen av planforslagene.

– Dette har vært et perfekt samarbeid eksempel til etterfølgelse, mente Jenni Askvig.
 Sammen med Heidar Bergum Jahr, Sigrun Myrvang og Anders Flaten snakket hun om hvilke temaer ungdommen mente var viktige for Innlandet i framtida. 

– Framtida krever enorme mengder energi. Den skal være både høyteknologisk og bærekraftig. Da må vi effektivisere allerede eksisterende kraftanlegg, sier Heidar Bergum Jahr. 
Ungdommene trakk også fram behovet for bredbånd og god kollektivtrafikk over hele fylket.

Trafikksikkerhet og psykisk helse

Representantene fra Ungdommens fylkesting pekte også på noen temaer som foreløpig ikke ligger inne i planene, trafikksikkerhet og psykisk helse. 

– Vi ønsker oss en aksept for bilkultur, selv om vi ser at råning og bilkultur også har negative aspekter. Derfor ønsker vi en holdningskampanje om trafikksikkerhet. Kanskje kan man legge til rette for banekjøring og trygge møteplasser, slik at man ikke bruker fylkesveiene, sier Jenni Askvig. 

De mente også at psykisk helse burde inn i Regional plan for samfunnstryggleik. 

– Vi vet at helsekøene øker i krisesituasjoner, også innen psykisk helse. Derfor bør temaet psykisk helse sees i et samfunnssikkerhetsperspektiv, sier Sigrun Myrvang. 

Digitalt høringsseminar

Hvis du ikke fikk med deg høringsseminaret på Lillehammer, har du sjansen tirsdag 31. januar. Da arrangeres et digitalt høringsseminar. Hvis du vil delta, send en e-post til Ingrid Rindal Øvsteng

Send høringsinnspill

Begge planene ligger nå ute på høring. Innspill kan sendes på e-post til post@innlandetfylke.no eller per post til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar.

  • Regional plan for samfunnstryggleik har høringsfrist 3. mars 2023
  • Regional plan for klima, energi og miljø har høringsfrist 10. mars 2023