Har du innspel til Regional plan for samfunnstryggleik?

Frist for å kome med synspunkt er 3. mars 2023.

Sammen skaper vi aktive liv

Kun tre av ti voksne er aktive nok til å tilfredsstille Helsedirektoratet sine anbefalinger for fysisk aktivitet. 

Meld deg på Byutviklingskonferansen

Konferansen foregår mandag 21. november på Quality Hotel Strand på Gjøvik. Årets tema er Ung i byen.

Bedre kunnskap om kompetanse i Innlandet

Hvilke utfordringer og muligheter har vi i Innlandet på kompetansefeltet? Det er nå blitt lettere å finne ut.

Flere inn i arbeidslivet

Hvordan skal vi få et inkluderende og likestilt arbeidsliv i Innlandet?

Meld deg på Bylivkonferansen

Konferansen går av stabelen på Beitostølen 24.-25. oktober 2022. 

Informerte om inkluderingsplanen

Kommuner og andre høringsinstanser deltok på webinar om Regional plan for det inkluderende Innlandet torsdag.

16 000 flere innlendinger i 2050

I dag kom ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå. De beregner en folketallsvekst i Innlandet på 4 prosent fram til 2050.

Regional plan på høring

Forslag til Regional plan for det inkluderende Innlandet legges ut på høring. Frist for tilbakemelding er 15. oktober.

Mange gode innspill til regionale planer

Ungdommens fylkesting hadde mange gode innspill til hva som er viktig å ha med i de regionale planene for Innlandet.

Til toppen