Trygge innlendinger

Folkehelseundersøkelsen gir oss ny informasjon om befolkningen i Innlandet.

751 nye innlendinger i tredje kvartal

I Innlandet er vi nå 375 365 innbyggere.

Byutviklingskonferansen 2023

Torsdag 16. november kan du delta på årets konferanse på Gjøvik som skal ta oss fra visjon til virkelighet.

Hvordan forbereder vi barn og unge på framtida?

Innlandet fylkeskommune og Miljørettet helsevern IKS arrangerte en vellykket fagdag 19. oktober. 

Fornyer Innlandsstrategien

Den nye Innlandsstrategien skal oppdateres på bakgrunn av ny kunnskap om fylket.

Satser videre på folkehelse

Program for folkehelsearbeid skal styrke kommunenes langsiktige og systematiske arbeid med folkehelse.

Konferanse om rasisme og bedre inkludering

Vi inviterer til gratis konferanse i fylkestingssalen på Hamar fredag 24. november kl. 10.00–14.45.

Tre av fire opplever stor trivsel

Mange innbyggere i Innlandet fylke har god helse og trivsel. Det viser folkehelseundersøkelsen fra FHI.

Nær 6 millioner kroner til folkehelse

Ni kommuner får til sammen 5,85 millioner kroner i folkehelseprogrammet Ung4Reg.

Det grønne Innlandet

Den nye regionale planen skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk i Innlandet.