Last ned kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget til Innlandsstrategien finnes i en kort og en lang versjon. Her kan du laste ned begge.

Kortversjonen ble sist revidert i januar 2020, mens langversjonen ble ferdigstilt i november 2019. Den vil ikke bli oppdatert ytterligere. Vi ønsker fremover å kunne publisere oppdatert statistikk løpende her på nettsiden. 
 
 
 

Prosessen med kunnskapsgrunnlaget

Bred involvering og innspill til kunnskapsgrunnlaget er viktig. Det har derfor også vært viktig å få både intern og ekstern involvering i utformingen av kunnskapsgrunnlaget. Det er blitt avholdt tre regionale fagsamlinger, hvor det er blitt åpnet for å gi innspill til forbedringer av kunnskapsgrunnlaget. Vi har også fått tilsendt innspill her på nettsiden.

Vi skal også fremover fortsette med å utvikle og forbedre vår kunnskapsdatabase. Innlandsstratatistikk.no, som blir et nytt og samlende nettsted for kunnskapsproduksjon i Innlandet, blir en viktig plattform for dette.