Bedrifter utvikler seg gjennom forskning - Innlandet fylkeskommune

Bedrifter utvikler seg gjennom forskning

Kompetansemeglere hjelper bedrifter å finne forskningspartner. Jan Erik Hager er veldig glad for hjelpen han har fått.

Koordinator for Forregion-ordningen Elin Bjørnstad, daglig leder i Woodrock Group Jan Erik Hager og kompetansemegler Ola Rostad med en prototype av en WPC-plate. Forskning har bidratt til utviklingen av akkurat denne typen plater.Det er fylkeskommunen som administrerer ordningen med kompetansemegling. Ordningen har som mål å hjelpe bedrifter med å utvikle seg ved bruk av forskning. Det er gratis for bedriftene å få hjelp av en kompetansemegler.

Jan Erik Hager er daglig leder og styreleder i Stange-baserte Woodrock Group. Bedriften ble startet i 2017.

Målet er å starte opp en fabrikk i Innlandet i løpet av et par års tid. Der skal de lage plater av flis og plast; wood-plastic composite (WPC). Disse egner seg blant annet godt til gulv i containere fordi de er så slitesterke. Et annet høyaktuelt produkt er terrassegulv.

Miljøvennlig

Hager vil bruke så mye returplast og returmateriale fra byggeplasser som mulig. Det er miljøvennlig, og Hager har også tro på at det vil være billigere.

Da han begynte å undersøke hvordan de skal få laget dette produktet på best mulig måte, fant han blant annet ut at de må redusere fuktigheten på flisa veldig mye. Den må ned til to prosents fuktighet fordi den skal blandes med plast. Det lave fuktinnholdet gir et best mulig stabilt sluttprodukt.

Å tørke flisa så mye, krever mye energi, og Hager trengte å finne ut om det ville lønne seg.

- Da tok jeg kontakt med Ola, sier han.

Kompetansemegler

Ola Rostad er daglig leder i Tretorget AS i Elverum. De har kontrakt med Innlandet fylkeskommune om kompetansemegling for bedrifter innenfor skog- og trenæring.

- Det første jeg gjør i jobben som kompetansemegler for en bedrift, er å finne ut om kunnskapen bedriften trenger allerede finnes. Hvis den gjør det, råder jeg bedriften til å ta kontakt med aktører som for eksempel Innovasjon Norge som har andre støtteordninger, sier han.

Hvis kunnskapen ikke finnes, leter Rostad etter et miljø som gjennom forskning kan finne den informasjonen bedriften trenger.

I Hagers tilfelle var det universitetet i Karlstad som ville forske på energibruk ved tørking av flis. De ble dermed forskningspartneren til Woodrock Group.

Betale forskningspartneren

Når kompetansemegleren finner en forskningspartner, sender bedriften en søknad til fylkeskommunen om midlene til å gjennomføre forskningen. Disse pengene går for det meste til å betale forskningspartneren for den jobben de gjør for bedriften.

Nå jobber Hager med å få på plass investorer, og målet er å få bygget en fabrikk et sted i Innlandet innen et par år.

Han tror hjelpen fra kompetansemegleren har gitt raskere svar på oppgaven. Dessuten har han fått et godt dokumentert testresultat fra forskningspartneren, som igjen gir en trygghet for kvaliteten på sluttproduktet.

- Å ta kontakt med Ola ble raskeste veg for meg, sier Hager, og han anbefaler ordningen på det varmeste.

- Forregion har vært med på å legge grunnlaget for den kunnskapen jeg trengte for å utvikle ideen videre og etter hvert forhåpentligvis komme i gang med selve produksjonen.

Forregion

Kompetansemegling er en del av ordningen Forregion – forskningsbasert innovasjon i regionene.

Målet med Forregion er at flere bedrifter skal bruke forskning i innovasjonsarbeidet sitt.

En kompeansemegler skal koble bedrifter mot relevante forskningsmiljøer.

Helt konkret kan en kompetansemegler hjelpe bedrifter til å:

  • se hvordan forskning kan brukes til å utvikle bedriften
  • identifisere behov for forskning og kompetanseheving
  • finne riktig forskningsmiljø og koble disse opp mot bedriften
  • orientere seg i virkemiddelapparatet og søke på ulike støtteordninger

Kompetansemegling er gratis

Ordningen med kompetansemegler er gratis for bedriftene.

- Kompetansemeglerne er mye ute for å gjøre ordningen kjent i næringslivet, sier Elin Bjørnstad.

Hun er rådgiver i Innlandet fylkeskommune og har ansvaret for å koordinere Forregion-ordningen.

Bedrifter kan kontakte Bjørnstad, så hjelper hun dem med å finne den rette kompetansemegleren for den enkelte bedrift.

De kan også ta direkte kontakt med kompetansemeglerne.

Mer om kompetansemegling og liste over kompetansemeglere i Innlandet

Til toppen