Samlet fylket på Fagernes

2.-3. november var nærings- og landbruksansvarlige, ansatte i næringshager, kunnskapsparker og aktører fra virkemiddelapparatet samlet på Fagernes. Formålet var faglig påfyll og nettverksbygging.

Innlandsporteføljen skal finne vinnerprosjektene

Gjennom prosjektet Innlandsporteføljen skal vi finne grønne prosjekter med størst potensial for ny verdiskaping i Innlandet.

Søk om utviklingsmidler i landbruket

Det er penger igjen i potten for regionale tilretteleggingsmidler. Vi behandler søknader fortløpende ut 2022.

Elever sammen for et sterkere naturbrukstilbud

Elever ved fylkets naturbruksskoler markedsfører programfaget naturbruk gjennom prosjektet PS!Naturbruk.

Østerdalen på reiselivskartet

Vi bor i et stort og slagkraftig reiselivsfylke, med ambisjon om å styrke denne posisjonen. Innlandet fylkeskommune er opptatt av at også Østerdalen må med i dette arbeidet.

Ekstraordinær støtte til Tretten

Fylkesutvalget har vedtatt å gi en million kroner til næringslivet som er rammet av brukollapsen på Tretten.

Fagernes som internasjonalt reisemål

Nord-Aurdal kommune ønsker å undersøke om Fagernes kan bli et reisemål for turister fra hele Nord-Europa.

Kunstopplevelser på grensa

Fylkesutvalget gir penger til et prosjekt i grenseregionen som knytter sammen kunst og reiseliv.

EU-pris til Innlandet fylkeskommune

Fylkeskommunen får prisen sammen med flere andre for samarbeid over grensen om bredbånd.

Støtter nasjonal satsing på landbruksteknologi

Klosser Innovasjon får penger til å opprette et landslag av bedrifter innenfor landbruksteknologi.

Til toppen