Velkommen til Europadagen!

9. mai inviterer vi til Europadagen 2023 på Lillehammer for å inspirere spesielt kommunene til mer europeisk samarbeid.

Få mer informasjon om støtteordninger

Møt oss for å få informasjon om støtteordningene Grønn framtid, Regionale Forskningsfond og FORREGION.

Støtter prosjekter innen gjenbruk og VR

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag enstemmig å gi støtte til tre prosjekter innen gjenbruk og VR.

Penger til destinasjonsselskapene

Ti destinasjonsselskaper i Innlandet får til sammen drøyt 4 millioner kroner i støtte for 2023.

Styrker det regionale forskningsfondet

Som en prøveordning i 2023, styrker fylkeskommunen det regionale forskningsfondet med 4 millioner kroner.

800 000 kroner til internasjonalt samarbeid

Fylkesutvalget har vedtatt å videreføre ordningen med tilskudd for å stimulere til internasjonalt samarbeid i Innlandet.

Millioner til tre svensk-norske prosjekter

Tre prosjekter fra Innlandet får til sammen nær 7,7 millioner kroner i støtte fra Interreg Sverige-Norge-programmet.

Utviklingsmidler i landbruket

Har du en idé til et utviklingsprosjekt innenfor landbruk? Da kan du søke om tilskudd. Vi behandler søknader fortløpende.

Korleis betre integreringa i distrikta?

Lokal informasjonsplattform og regional jobbsentral. Dette er to av elleve anbefalingar som prosjektet MATILDE tilrår.

4,75 millioner kroner til Interreg-prosjekter

Tre prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere får penger av fylkeskommunen.

Til toppen