Nyheter Næringsutvikling - Innlandet fylkeskommune
Rådgiver Cathrine Stikbakke, elevene Oliver Kvarberg og Ingrid Ekkeren ved Lena-Valle videregående skole synes det er fint å få være med på å promotere naturbruk.

Elever og lærere ved de fire naturbruksskolene i Innlandet skal bidra til å gjøre tilbudet mer synlig og attraktivt.

– Oplandske Bioenergi AS på Rudshøgda er ei av bedriftane som har motteke støtte frå næringsfondet Grønn framtid, fortel dagleg leiar Einar Stuve.

150 grøne forretningsidéar i Oppland har fått 50 millionar i støtte sidan 2017. No utvidast ordninga med 12 millionar.

Optisk fiber og datakabel på et tastatur

Ti prosjekter får fylkeskommunale midler til utbygging av bredbånd.

14 personer fra ulike innovasjonsselskaper og næringshager i Innlandet er sertifisert som kompetansemeglere.

Torsdag 9. september var kompetansemeglerne i Innlandet samlet på Wood hotell i Brumunddal. Nederst i saken finner du presentasjoner fra samlingen.

Innlandet fylkeskommune utlyser totalt 3,6 millioner kroner til næringsutvikling og kompetanseutvikling i landbruket. Søknadsfrist er  11. oktober.

Utlyser 3 millioner til regionale tilretteleggingstiltak og 600 000 til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Næringsminister Iselin Nybø sammen med prosjektleder for SirkTRE Kristine Nore og klyngeleder Berit Sanness i Norwegian Wood Cluster.

Prosjektet SirkTre har fått 105,7 millioner kroner i støtte gjennom regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling.

Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik får til sammen 13,5 millioner kroner til hvert sitt prosjekt.

I 2034 må alle melkebønder over på løsdrift. Prosjekt Innlandsfjøset hjelper bøndene å finne lønnsomme fjøsløsninger.

Innlandet fylkeskommune har fått over 44 millioner kroner til utbygging av bredbånd.

22 prosjekter får til sammen drøyt 60 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Innlandet.

Styringsgruppeleder i Biovalley Kjersti Bjørnstad understreket hvor viktig det er for oppbyggingen av grønn industri å få på plass støtteordninger for små og mellomstore bedrifter.

Det kreves et tettere samspill mellom næring og stat om Norge skal lykkes i det sirkulære skiftet.

Til toppen