Nyheter Kultur - Innlandet fylkeskommune
Månedsvinner for august i fotokonkurransen Innlandsbilder

Ivar Gundersen fra Lillehammer er månedsvinner i fotokonkurransen Innlandsbilder.

Kunstverket "Himmelen er skyet" får nå et permanent "hjem" i Mjøsa.

Verket inngikk i fylkeskommunens kunstprosjekt “Mjøsa – et kunstprosjekt” som ble åpnet for to år siden.  

Fra venstre: Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, seksjonssjef Kyrre Dahl, Egil Martin Kurdøl, Oddmund Mikkelsen, Njål Dalbakk Andreassen og Herbjørn Skogstad.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen avduket et kunstverk i fylkesutvalgets møte tirsdag som skal symboliserte sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og biskop Herborg Finnset av Nidaros i vikingskip opp Laugen.

Hundorp 2021 er starten på ei tiårig reise med «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år», som endar på Stiklestad i 2030.

M.A.U.R på Kløv i Øyer.

De fem verkene i prosjektet Tankeplass skal være steder som innbyr til refleksjon.

De fem installasjonene langs Pilegrimsleden på Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu åpnes lørdag 5. og søndag 6. september.

Bach Goes Hip hop

Som følge av koronasituasjonen er vi i løpet av høsten nødt til å vurdere hva vi kan gjennomføre og ikke.

Forbundskontoret til E-sportforbundet skal ligge i Idrettens Hus på Lillehammer. Fra venstre generalsekretær Jack Holand i Norges E-sportforbund, leder for Utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune Kjerstin G. Lundgård og varaordfører Terje Rønning i Lillehammer kommune.

Norges E-sportforbund legger hovedkontoret sitt til Lillehammer. Innlandet fylkeskommune har bevilget 1.5 millioner kroner til etableringen.

Illustrasjon av begge konkurransene

Bli med i Jakten på Innlandets identitet gjennom våre to fotokonkurranser.

Frida Ånnevik kommer! Kommer du? Påmeldingen for årets programpresentasjon for lærere i grunnskolen og kommunekontakter er åpen. 

Til toppen