Vil du jobbe internasjonalt med kultur?

Vi inviterer kultursektoren i Innlandet til presentasjonsmøte og veiledning 7. mars om hvordan du får tak i midler.

Logo til Kreativt Europa - Klikk for stort bildeLogo til Kreativt Europa Kreativt Europa

Det er Kulturdirektoratet og Kreativt Europa-desken som inviterer sammen med fylkeskommunen:

 • Når: torsdag 7. mars 2024
 • Kl. 09.30 - 15.00
 • Sted: fylkeshuset på Lillehammer, Kirkegata 76
 • Møtet er gratis
 • Det serveres lunsj

Påmeldingfrist 28. februar 2024.

Meld deg på møtet her 

Både fylkeskommunale og internasjonale midler

Rådgiver Innovasjon og utvikling Amund Steinbakken - Klikk for stort bildeRådgiver Innovasjon og utvikling Amund Steinbakken Mariann Bjelle

Amund Steinbakken fra Innlandet fylkeskommune har lang erfaring med å veilede og motivere kommuner, organisasjoner og institusjoner til internasjonalt arbeid. 

–Å jobbe internasjonalt er veldig givende og innbringende, både økonomisk og ikke minst kompetansemessig. 

Hvis du er usikker på om dette er noe for deg og din jobb, gir fylkeskommunen deg mulighet til å finne ut av nettopp det. 

Støtteordningen heter Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet.

–Alt dette får deltagerne vite mer om på møtet, sier Steinbakken. 

Program

Torsdag 7. mars

 • 09.30 Kaffe, frukt og mingling
 • 10.00 Åpning v/ Randi Langøigjelten avdelingssjef Kultur
 • 10.10 Velkommen og praktisk info v/Innlandet fylkeskommune (info om huset, presentasjon av deltakere osv.)
 • 10.30 Kreativt Europa v/Kreativt Europa kulturdesk/ Kulturdirektoratet. Per Dehlin og Kristin Bolgård
  - Samarbeidsprosjekt
  - Reisestøtte for kunstnere og kunstnergrupper
  - Andre ordninger 
 • 11.15 Erfaringsdeling v/ Kreativt Europa-deltakere - Norsk senter for folkemusikk og folkedans v/ Tone Erlien Myrvold - «Dance as ICH: New models of facilitating participatory dance events”
 • 12.00 Lunsj
 • 12.45 Erfaringsdeling v/ Kreativt Europa-deltakere – Kristina R. Johnsen -  «Yderst Europe - Facing the Ocean. Portrait of the European coast»
 • 13.15 Hva kan Innlandet fylkeskommune bidra med?
  - Presentasjon av Stimuleringsordning for europeisk samarbeid
  - Presentasjon av internasjonal strategi og internasjonalt kultursamarbeid. 
 • 14.00 Spørsmål til Kreativt Europa-desken og fylkeskommunen gjennom mingling (intervjuer og mini-veiledninger) 
 • 15.00–17.00 Individuell veiledning

Fredag 8. mars

 • 09.00–13.00 - Individuell veiledning

Veiledning i etterkant

Det blir mulighet for individuelle veiledninger med Kreativt Europa-desken for organisasjoner på Lillehammer, etter seminaret torsdag 7. mars, mellom kl. 15.00 og 17.00 og fredag 8. mars mellom kl. 09.00 og 13.00. 

De individuelle veiledningsmøtene er rettet mot potensielle søkere / organisasjoner som har konkrete ambisjoner eller interesse i å gå i gang med søknad til Kreativt Europa, og som kan tenke seg å være prosjektledere i et europeisk prosjekt. 

Dersom din organisasjon ønsker et slikt møte, melder du fra om dette i påmeldingsskjemaet. De som ikke får plass vil få tilbud om digitalt møte med veiledning over Teams.

Å styrke en felles europeisk identitet

Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. 

Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet. 

Mål om å skape bedre villkår for profesjonelle kunstnere

Norge deltar i Kreativt Europa på lik linje med medlemslandene i EU og andre programland i EUs naboregioner. Til sammen deltar ca. 40 land. 

Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving. Dette skjer gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.

Mer informasjon

Fylkeskommunens stimuleringsordning for internasjonalt samarbeid

Kreativt Europa kultur