Søk tilskudd til skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk freda kulturminner i 2024. Frist 15. desember 2023.

skilt, elv, natur, folk langt unna - Klikk for stort bildeEtnedal kommune har hatt steinalder ved Hellefossen som BARK-prosjekt i 2023. Nina Hildre, Innlandet fylkeskommune.

Har dere gryteklare tilretteleggings- og skjøtselsplaner som trenger en håndsrekning for å bli realisert?

Fylkeskommunen vil også for neste år gi mulighet til å søke om tilskudd til formidlings- og skjøtselsoppgaver som er overkommelig å realisere i 2024.

Søknadsmuligheten er en del av Riksantikvarens BARK-program (bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner), og gjelder tilskudd fra statsbudsjettet, kap. 1429 post 70.

Hvem kan søke?

Kommuner og frivillige lag og organisasjoner kan søke. Samarbeid er ønskelig.

Søknadsfrist

15. desember 2023.

Hva kan du søke tilskudd til?

  • formidling og tilrettelegging (også oppgradering av eldre)
  • skjøtsel av vegetasjon (første gangs skjøtsel)
  • tiltak som gir økt tilgjengelighet
  • tiltak som reduserer slitasje på kulturminnene

Hvordan søke

Her finner du søknadsinformasjon

 

skilt, to menn, natur - Klikk for stort bildeFornøyde tilretteleggere da skiltet ved bygdeborgen ved Næra i Ringsaker var satt opp. Kjell Hauge.