Menon economics skal beregne klimagassutslipp

Oppdraget er knyttet til det fylkeskommunale prosjektet "Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner". 

Annegrete Bruvoll i Menon economics og prosjektleder  Kari Klynderud Sundfør i Innlandet fylkeskommune.  - Klikk for stort bildeAnnegrete Bruvoll i Menon economics og prosjektleder Kari Klynderud Sundfør i Innlandet fylkeskommune. Prosjektet har som mål å bidra til å gjøre det enklere for kommunene å ta riktige valg knyttet til lokalisering av hytteutbygging i egen kommune. Øyer, Trysil, Øystre Slidre og Ringebu kommuner er samarbeidspartnere i prosjektet. 

Transport, klimagassutslipp og lokalisering

Det er behov for mer kunnskap om hvilken betydning lokalisering av fritidsbebyggelse har for klimagassutslipp knyttet til transport og arealbruk og for nærings- og stedsutvikling. 

Det kom inn fire tilbud og Menon economics vant konkurransen. 

– Det var fire gode tilbud, men Menon var best på helheten. Vi er veldig fornøyd med å ha fått til et samarbeid med dem, sier prosjektleder for "Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner", Kari Klynderud Sundfør i Innlandet fylkeskommune. 

Avtalen mellom partene ble signert 14. april. 

Vurderer 2023 og 2050 

Menon economics skal vurdere konsekvensene av transport, klimagassutslipp, lokaløkonomi og lokalsamfunn, både for dagens situasjon i 2023 og framskridninger for 2050 (gitt at vedtatte arealplaner er realisert og gitt SSB sine prognoser).

I tillegg skal konsulentselskapet gi et anslag og vurdere lokal verdiskaping og kommuneøkonomi for 2030.

– Dette er et veldig spennende oppdrag som kombinerer mange faglige tema. Transportsida og klimasida jobber vi mye med, både når det gjelder utslipp fra transport og utbygginger som gir klimautslipp. Vi skal se på nytteverdien for lokalsamfunnet, næringslivet og handelen og se de positive og negative sidene opp mot hverandre, sier Annegrete Bruvoll i Menon economics og legger til:

– Dette er et dilemma for kommunene, som både skal oppnå klimamål og samtidig ha et næringsliv som lever. De skal tiltrekke seg folk og opprettholde folketallet. Det er mange ulike komponenter som konkurrer mot hverandre. Vi skal kartlegge dette og gi et best mulig beslutningsgrunnlag.

Rapporten skal være klar i oktober 2023.

Du kan lese mer om prosjektet "Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner" her.