Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner

Hvordan kan fritidsboligutbygging gjøres mer klimavennlig, samtidig som den bidrar til lokal næringsutvikling og mer levende tettsteder? 

Hyttefelt i Trysil - Klikk for stort bildeTrysil Mostphotos.
Hyttefelt i Hafjell - Klikk for stort bildeHafjell Leila Øvreseth

Dette spørsmålet forsøker vi å besvare gjennom prosjektet Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner.

Innlandet er det fylket i landet med flest fritidsboliger og i mange av kommunene bygges det langt flere fritidsboliger enn boliger. Kommunene bestemmer i stor grad over arealbruken og fritidsboligutviklingen, både antallet, lokalisering og type utbygging. Kommunene kan derfor også påvirke hvilke virkninger fritidsboligene gir. 

Det har pågått et arbeid for å få bedre kunnskap om, og oversikt over, virkningene av fritidsboligutbygging. Dette arbeidet er utført av fylkeskommunen i samarbeid med fire av de største fritidsboligkommunene i Innlandet (Ringebu, Trysil, Øyer og Øystre Slidre), i tillegg til Mjøsbysamarbeidet.

Ønsker innspill til regional veileder

Nå foreligger rapporten «Virkninger av fritidsboligutbygging i Innlandet».

Virkninger av fritidsboligutbygging i Innlandet.

Det er Menon Economics som har utført analysene på oppdrag for fylkeskommunen. Rapporten er et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med en regional veileder for mer bærekraftig fritidsboligutvikling i Innlandet. 

Nå kan du komme med dine innspill til hva du mener bør legges vekt på i denne veilederen. Innspill sender du til post@innlandetfylke.no.  Merk emnefeltet med «Innspill veileder fritidsboligutvikling».

Frist for å sende inn innspill er 1. mai 2024.

Prosjektets mål:

 • få økt kunnskap om virkninger av fritidsboligutbygging
 • utarbeide måleindikatorer for klimavennlig arealbruk
 • utarbeide veiledning om bærekraftig fritidsboligutvikling

Hva undersøkes?

Det har blitt undersøkt ulike effekter av fritidsboligutbygging i kommunene. Det ses både på verdier som kan måles i markedet og verdier utenfor markedet:

 • lokale ringvirkninger av fritidsboliger
 • kommunale inntekter og utgifter knyttet til fritidsboligene
 • lokal attraktivitet og stedsutvikling
 • fritidsboligtrafikk 
 • potensiale for å overføre bilreiser til kollektive løsninger
 • arealbruk knyttet til fritidsboliger
 • fritidsboligenes klimagassutslipp
   

Prosjektet er finansiert gjennom klimasatsmidler fra Miljødirektoratet, Mjøsbysamarbeidet og fylkeskommunen.

Hyttefelt i Kvitfjell - Klikk for stort bildeKvitfjell Leila Øvreseth
Hyttefelt Beitostølen. - Klikk for stort bildeBeitostølen Leila Øvreseth

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Kari Hanne Klynderud Sundfør / telefon 974 80 829.