Samarbeider om raskere utbygging av energistasjoner

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra tungtransport på Østlandet.

Nå kan du søke tilskudd til ladestasjoner

Ordningen gjelder etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner for elbil. Søknadsfristen er 15. februar 2023. 

Følg rådene til elgen Hans for å unngå viltpåkjørsler

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute?

Plan for klima, energi og miljø på høring

Fylkesutvalget sender Regional plan for klima, energi og miljø på høring. Frist for tilbakemelding er 10. mars 2023.

Innlandet blir klimatilpasning-region

Fylkeskommunen signerer avtale med EU om å støtte opp under arbeidet med klimatilpasning i Europa. 

Hvor og hvordan bør framtidas hyttebygging skje?

Fylkeskommunen skal finne svar på hvor hytter bør lokaliseres for størst mulig klimagevinst og lokal utvikling.

Vil hjelpe kommunene med klimatilpasning

Fylkeskommunen har opprettet et nettverk for å dele erfaringer om hvilke klimatilpasninger vi må gjøre i Innlandet.

VR skal forebygge flom og ras

Virtuell virkelighet skal hjelpe oss med å begrense skader fra ekstremvær. Løsningen vekker oppsikt internasjonalt.

Ny klimapartner

Fylkeskommunen og GLØR IKS signerte denne uka avtalen som gjorde renovasjonsselskapet til ny klimapartner i Innlandet.

Storsatsing på solceller

Nå ferdigstilles solcelleanlegg ved 10 av våre skoler. Neste år skal sju nye videregående skoler få miljøvennlig energi.

Til toppen