– Vår tids største utfordring

Flere el-biler og forbud mot nedbygging av myr. Det var noe av det som kom på bordet under Natur- og klimakonferansen. 

Kraftløftet Innlandet lanseres 3. november

LO, NHO og Olje- og energidepartementet har igangsatt den nasjonale satsingen Kraftløftet. 

Klarte å stå imot "Hans"

Eit naturbasert flomsikringstiltak i Sør-Fron sikra området då ekstremværet herja.

Tiltak i vassdrag etter «Hans»

Hvordan rydde opp uten å bryte lakse- og innlandsfiskeloven? 

Det grønne Innlandet

Den nye regionale planen skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk i Innlandet.

12 tiltak får vassdragsmidler

Tilrettelegging for fiske og videreutvikling av badeplass er to tiltak som får vassdragsmidler fra fylkeskommunen.

Menon economics skal beregne klimagassutslipp

Oppdraget er knyttet til det fylkeskommunale prosjektet "Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner". 

Samarbeider om raskere utbygging av energistasjoner

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra tungtransport på Østlandet.

Følg rådene til elgen Hans for å unngå viltpåkjørsler

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute?

Innlandet blir klimatilpasning-region

Fylkeskommunen signerer avtale med EU om å støtte opp under arbeidet med klimatilpasning i Europa.