12 tiltak får vassdragsmidler

Tilrettelegging for fiske og videreutvikling av badeplass er to tiltak som får vassdragsmidler fra fylkeskommunen.

Menon economics skal beregne klimagassutslipp

Oppdraget er knyttet til det fylkeskommunale prosjektet "Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner". 

Samarbeider om raskere utbygging av energistasjoner

Fylkeskommunen deltar i et prosjekt som skal bidra til å redusere klimagassutslippene fra tungtransport på Østlandet.

Følg rådene til elgen Hans for å unngå viltpåkjørsler

Vet du hva du kan gjøre for å minske risikoen for viltpåkjørsler? Og hva du skal gjøre dersom uhellet er ute?

Plan for klima, energi og miljø på høring

Fylkesutvalget sender Regional plan for klima, energi og miljø på høring. Frist for tilbakemelding er 10. mars 2023.

Innlandet blir klimatilpasning-region

Fylkeskommunen signerer avtale med EU om å støtte opp under arbeidet med klimatilpasning i Europa. 

Hvor og hvordan bør framtidas hyttebygging skje?

Fylkeskommunen skal finne svar på hvor hytter bør lokaliseres for størst mulig klimagevinst og lokal utvikling.

Vil hjelpe kommunene med klimatilpasning

Fylkeskommunen har opprettet et nettverk for å dele erfaringer om hvilke klimatilpasninger vi må gjøre i Innlandet.

VR skal forebygge flom og ras

Virtuell virkelighet skal hjelpe oss med å begrense skader fra ekstremvær. Løsningen vekker oppsikt internasjonalt.

Ny klimapartner

Fylkeskommunen og GLØR IKS signerte denne uka avtalen som gjorde renovasjonsselskapet til ny klimapartner i Innlandet.